Expo World

Целият свят в едно изложение

Безработните остаряват 9 години по-рано от заетите

Дамите смятат, че старостта започва на 60 години, четири месеца и две седмици, докато според мъжете тя започва на 58 години

Старостта започва на 59 години, 2 месеца и 2 седмици. Това показват резултатите от мащабно британско проучване. След анализа на получената информация учените са стигнали до извода, че възприемането на старостта варира според възрастта, пола и факта дали анкетираните работят или не.

Хората престават да се чувстват млади, след като навършат 40 години, 8 месеца и 2 седмици. При мъжете това става по-рано ­ – на 38 години и половина, а при жените ­ – на 42 години и 9 месеца.

Дамите смятат, че старостта започва на 60 години, четири месеца и две седмици, докато според мъжете тя започва на 58 години.

Ненавършилите 50 години са убедени, че старостта започва много рано ­ – още на 46 години. Но за тези над 50-годишна възраст тя настъпва на 62 години и половина.

Според младежите от 16 до 24 години средната възраст настъпва на 32 години. Настъпилите 80 пък смятат, че при тях тя е започнала на 52 години.

А за безработните старостта започва цели девет години по-рано, отколкото за работещите.

 

Източник:marica.bg