Expo World

Целият свят в едно изложение

Нови велоалеи в Пловдив

Зам.-министър Деница Николова ще направи първата копка

 

Заместник –министърът на регионалното развитие и благоустройството  и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ Деница Николова ще направи символична първа копка за изграждане на 48 км нови велоалеи в Пловдив.

Събитието ще се състои утре – 28 януари, 2015 г., от 11.00 часа, в град Пловдив, район „Тракия“, бул. „Освобождение“ до кръстовището с улица „Цветан Лазаров“.

Изграждането на велоалеята се  изпълнява по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, съфинансирана от ЕФРР. Стойността на проекта е близо 14 млн.лв.

Ще бъдат изградени 37 км изцяло нови велоалеи. Отделно  ще бъдат рехабилтирани 11 километра от съществуващите алеи за велосипедисти. Дейностите включват още преустройство на прилежащата инфраструктура от бордюри и тротоари, вертикална и хоризонтална маркировка, връзки между маршрутите, 690 велостоянки по протежение на цялата територия.