Expo World

Целият свят в едно изложение

Кариерен център на НБУ

Центърът организира форуми „Карера и студенти“

 

Подпомагане професионалното ориентиране и практическата реализация на студентите чрез информиране, консултиране и методическа дейност. Координира дейности с работодатели и браншови партньори. Организира и провежда  международни прояви по въпросите на кариерното развитие. Организира форум за подбор на персонал “Кариери и студенти”.