Expo World

Целият свят в едно изложение

Въведение в Будизма

Фондация „Намасте България” и издателство ”Холотера”
организират официално представяне на новата книга на Кябдже Кенсур Таминг Гяцо Римпоче

 

Представянето ще се състои на 25 април, от 11 часа, в салона на зала Мати, Комплекс на НДК. Книгата ще бъде представена от тибетския учител, доктор по философия  – Геше Ларампа Тензинг Тамдинг. 

Книгата представя основни принципи на будистката философия.

 

„Будизмът ни учи да бъдем по-малко егоцентрични, по-състрадателни, любящи и внимателни към другите. Нашите ежедневни мисли и действия трябва да бъдат насочени към добруването на другите”, казва учителят Таминг Гяцо Римпоче.

 

 

 

Дългосрочен курс по Будистка философия за светски лица

 

Встъпителната лекция на курса „Светоглед, път и освобождение  в будистките философски школи ”  ще се състои на 26 април, от 17 часа, в конферентната зала на Софийски университет „Климент Охридски” вход към ул. Шипка. Лекцията ще изнесе тибетският учител, доктор по философия  – Геше Тензинг Тамдинг.

 

Курсът ще бъде воден от Николай Гроздински, изучавал будизма в тибетските манастири в Индия.

Учебната програма ще е съобразена с провеждащия се от Геше Тензинг Тамдинг вече седма година курс по философия в Испания и ще включва философия, логика, психология, епистемиология.