Expo World

Целият свят в едно изложение

БГ Серт – Трейнинг Център София

В Центъра дават практико-приложни знания в съотвествие с изискванията на съвременния бизнес

БГ Серт – Трейнинг Център София предлага практически обучения, както и интензивни курсове и семинари по актуални теми. Събитята се провеждат в  учебния център в град София. Всички теми се предлагат под формата на вътрешнофирмени обучения. Мисията на Центъра е да осигурява практико-приложими знания и умения в съответствие с нуждите на съвременното общество. За тази цел си партнираме с високо-квалифицирани обучители. Основната ни цел е ефективно усвояване на знания и умения от клиента в приятна среда и любезно обслужване. Карта

България,София,бул. Цар Борис III №168, Бизнес център;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България,София,бул. Цар Борис III №168, Бизнес център ;

 

Зарежда се…

 

 

 

 

 

 

 

Картографски данни – Условия за ползване

Картографски данни

 

 

Подаване на сигнал за грешка в картата

 

 

 

 

 

 

Карта

Карта

Сателит