Expo World

Целият свят в едно изложение

Посолство на Албания в София

Засилва се инвестиционният интерес към страната през последните години

Посолството на Албания в София е на адрес:

ул. Кракра,10
1504 София
тел.: (02) 943 38 57
факс: (02) 943 30 69
E-mail: albania@centrum-group.com

Алба̀ния,„Земята на орлите“) е страна в Югоизточна Европа. Граничи с Черна гора на север, Косово на североизток, Република Македония на изток и Гърция на юг. Има излаз на Адриатическо море на запад, както и на Йонийско море на югозапад. Площта ѝ е 29 176 км², от които 27 805 км² суша и 1 371 км² водна площ.

  •  

 

Освен столицата Тирана, главните градове са Дуръс, Елбасан, Шкодра, Вльора и Корча, а пример за по-малък град е Кавая.

Държавният  глава е президент, избиран от Кувенди Популор или Народното събрание. По голямата част от 155-те члена на това събрание се избират от албанците на всеки пет години. Президентът се подпомага от министерски съвет, който се назначава от президента.

Албания е разделена на 36 общини или рете. Тези общини се групират в области, които са 12 на брой. Столицата Тирана има специален статут.

 

В столицата Тирана е концентрирана почти цялата икономическа дейност на страната.

Албания е аграрна страна.

 

Брутният вътрешен продукт (ППС) възлиза на $21,28 милиарда, или около $6 000 на глава от населението — в региона по-нисък БВП има само Косово.

Според представител на Програмата на развитие към ООН в момента Албания е вторият най-голям инвестиционен пазар в региона, като преките чуждестранни инвестиции са надминали 1 млрд. долара през 2010 г.

Данните на албанското туристическо министерство показват, че най-многобройните чужди туристи през тази година са тези от Косово, следвани от македонците и жителите на Черна гора. Страната е посещавана още от гърци, италианци и германци, докато делът на останалите чуждестранни туристи е значително по-малък.

Що се отнася до инвестициите, произходът на капиталите, влагани в държавата, е разнороден, но повечето инвеститори си приличат в едно: подчертават, че вложенията в Албания, най-вече в имоти, ще се радват на добра възвръщаемост през следващите пет години, през които се предвижда ръстът в туризма да продължи