Expo World

Целият свят в едно изложение

Почетно консулство на Австралия

Страната на Дънди Крокодила – далечна, много, много далечна

Почетно Консулство:
София
ул. Тракия, 37
тел.: (02) 946 13 34
факс: (02) 946 17 04
Е-mail: austcon@mail.orbitel.bg

 

 

Австралия, далечна и загадъчна. Австралийският съюз е шестата по големина държава в света и единствената, която заема цял континент. .

Канбера  е интригуваща и гостоприемна, в пълен контраст с голите пустини в централна Австралия. Тук може да се насладите на тучна природа, прекрасни зелени паркове и внушителна архитектура. Един от най-добрите музеи в света, Военният мемориал, с величествената си осанка, гордо посреща туристи. Тук са сградите на правителството и парламента, Върховният съд, кулата Телстра, Кралският монетен двор на Австралия.

Но всъщност това, което наистина ще ви порази в непозната Австралия, е един невероятен феномен, флирт на природата с цветовете, истинска магия, пред която човек остава без дъх. Това е скалата Улуру или Айърс Рок. Огнено червена, тя изниква от пясъците неестествено, като че ли е сложена там …, за да напомня на хората колко са „ефимерни”.

Има още много какво да се види в страната на „Дънди Крокодила”,.

 

Австралийската икономика е просперираща пазарна икономика по западен образец, с брутен вътрешен продукт на глава от населението малко по-висок от този на Великобритания, Франция и Германия.

Развита е промишлено-аграрната структура, като важно значение имат чуждестранните капитали (американски, английски, японски). Стопанството на Австралия се доминира от сектора на услугите (68% от БВП), но 65% от износа на страната се определя от минния сектор и селското стопанство (сумарно 8% от БВП).

Земеделието има многоотраслова структура в различните специализиращи райони. По обща стойност на изнесените земеделски култури страната отстъпва само на САЩ.

Тук животновъдството е водещо, като подотрасъла овцевъдство извежда Австралия на първо място по производство и износ на вълна в света. Значителен е броят на едрият рогат добитък, свинете, конете, камилите и птиците. Много добре е развит и риболовът.

От растениевъдството е развито най-добре отглеждането на пшеница – най-вече в предпланинските райони на Австралийските Алпи, югоизточните и югозападните части. Отглеждат се и банани, зеленчуци, цитрусови плодове, ябълки, праскови, грозде. Само 6% от земята е обработваема. Австралия е крупен износител на месо, млечни продукти, вълна и пшеница.

Най-големите търговски партньори на Австралия са САЩ, Япония, Англия. Страната развива както пасивен, така и активен туризъм с многобройните си природни и исторически забележителности.