Expo World

Целият свят в едно изложение

Посолство на Афганистан в София

Страната е кръстопът на човешката миграция

Посолство на  АФГАНИСТАН в София

кв. Симеоновско шосе , 57, резиденция 3
1700 София
тел.: (02) 962 74 76, 962 51 93
факс: 962 74 86
E-mail: embassy_in_sofia@yahoo.com

 

 

Ислямска република Афганистан е държава в Южна Азия без излаз на море. Столицата е Кабул. Афганистан буквално означава „земя на афганците“, но в миналото са били използвани други имена за назоваването на нейните земи.

Афганистан е древна пресечна точка за човешките миграции по Пътя на коприната. Археологически находки свидетелстват за обитаване на земите на днешен Афганистан хора от още през 50 000 г. пр. Хр.[ Разположен на стратегическо местоположение между Близкия изток, централна Азия и Индийския субконтинент, Афганистан е бил дом на най-различни народи през вековете[и свидетел на много военни кампании, включително тези на Александър Велики, Чингис хан, и западните държави в модерната епоха. Афганистан е служил като плацдарм за уголемяване на империите на гръко-бактрийците, кушаните, сафаридите, газнавидите, гхоридите, тимуридите, моголите и много други.

Афганитан  е административно разделена на 34 провинции (велаяти), като всяка провинция има своя столица и е разделена на няколко района.