Expo World

Целият свят в едно изложение

Посолство на Босна и Херцеговина в София

Страната се налага като дестинация за екстремен и приключенски туризъм

Посолство на БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА

ул. Ал. Жендов, 1
София 1113
тел.: (02) 973 37 75 (технически секретар)
факс: (02) 973 37 29
E-mail: a mbihsofia@dir.bg

 

 

Босна и Херцеговина (БиХ) е планинска държава, разположена в западната част на Балканския полуостров. Столицата ѝ е Сараево. Граничи на север, запад и юг с Хърватия, на изток със Сърбия, а на югоизток с Черна гора. Първата страна в света признала на 15 януари 1992 година независимостта на Босна и Херцеговина е България.[2]

Босна и Херцеговина е една от шестте федерални единици, образуващи бившата Социалистическа федеративна република Югославия. Републиката успява да извоюва своята независимост по време на войните в СФРЮ през 90-те години на 20 век и според Дейтънското споразумение в момента е протекторат на международната общност, който се администрира от Върховен представител, избиран от Европейския парламент. Страната е децентрализирана и в административен план е разделена на две части и един дистрикт (област), Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска и Дистрикт Бръчко. Самите Босна и Херцеговина са историко-географски райони, които днес нямат политически статут.