Expo World

Целият свят в едно изложение

Посолство на Ваткина в София

Поклонническият туризъм е силно развит в тази прекрасна страна

Посолство на ВАТИКАНА

п.к. 9, ул. 11-ти август, 6
1000 София
тел.: (02) 981 17 43, 981 21 97
факс: (02) 981 61 95
e-mail: nuntius@mbox.digsys.bg

 

 

 

Ватикана е най-малката по площ независима страна в света. Площта й е 0.44 кв. км. Разположена е в западната част на Рим и е изцяло заобиколена от столицата на Италия – Рим. Държавата е разположена изцяло на хълма Ватикан. Ватиканът е седалището на папата – главата на римокатолическата църква.

Малката държава съществува още от времето на Пипин Къси. През 1870 г. италианските бунтовници откъснали голяма част от владенията на Австрийската Империя на Апенинския полуостров, успявайки да разрушат Кралството на двете Сицилии. Ватикан е създадена на 11 февруари 1929 г. в следствие на подписването на Латеранските договори, между Ватикана и италианската държава. Подписването на договорите става в Латеранският дворец и от там получава името си.
С тези договори правно са регулирани взаимните претенции между италианската държава, от една страна и папският престол, от друга. Основните клаузи засягат главно територията на Ватикана, правата и привилегиите на католическата църква.

Ватикана е абсолютна теократична монархия. Римският Папа е глава на държавата. Той се избира пожизнено от кардиналската колегия с над 2/3 от гласовете. На папата принадлежи върховната изпълнителна, законодателна, съдебна власт. Вселенски (Ватикански) събор, кардиналската колегия и епископския синод са висшите консултативни органи.

Страната има няколко източника на доходи – пожертвования на вярващите, Института за религиозните дела (фактически това е Ватиканска банка), финансова и икономическа дейност. Също така Ватикана разполага с големи недвижими имоти в Европа, Латинска Америка и на други места.

Държавата е изключително посещавана от туристи – основно от поклонници.