Expo World

Целият свят в едно изложение

На 18 септември решават делото за вината на хирурга от “Пирогов” д-р Виктор Попов

След изслушване на експертиза за здравословното му състояние съдът ще излезе най-после с присъда по делото

Съдия Димитрина Ангелова поиска днес от института “Пирогов” писмо, в което да бъде отговорено дали д-р Виктор Попов продължава да оперира, дали извършва лапароскопски операции, какви и колко и в кои дни. Това е необходимо на съда, тъй като защитата на д-р Попов днес поиска да бъде извършена съдебно-медицинска експертиза от която да стане ясно в кой момент е констатирано раковото му заболяване, за което днес бяха представени медицински документи без да е посочен периода на заболяването.   Това изясняване е необходимо, за да се установи какво е било здравословното му състояние по време на извършените операции на Галина Нигохосян – Николова.

На заседанието беше изслушано експертното заключение на доц.д-р Красимир Василев от ВМА. По време на заседанието на експерта  бяха зададени редица уточняващи въпроси, с цел да се установи доколко са били   последователни и точни действията на д-р Попов, подсъдим по делото за причиняване смъртта на пациентката, оперирана от апандисит.

Новоназначената експертиза наложи отлагането на делото за 18 септември от 9.30 ч.

Припомняме, че на 27.02.2012 г. в Трета хирургическа клиника на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина “НИСП Пирогов” като лекар – хирург-оператор, поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност – медицинска дейност – ендоскопска хирургия, нарушавайки правилата на Наредба 20 /23.06.2010 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетическа хирургия и лицево-челюстна хирургия, причинил смъртта на Галина Артин Нигохосян – Николова 32 годишна, майка на момиченце на няколко месеца. Смъртта е настъпила на 29.02.2012 г. 14.10 ч.

Съдия Ангелова предупреди страните да бъдат готови с пледоариите си, тъй като след изслушване на новоназначената експертиза за здравословното състояние на д-р Попов  и след пледоариите на страните тя ще се произнесе по делото.