Expo World

Целият свят в едно изложение

Одеса е домакин на Шестия конгрес на ЮЕМФ

Онкологични болести, сърдечно-съдови, репродуктивно здраве са в центъра на форума

Шестият международен конгрес на ЮЕМФ  ще се проведе в Одеса, Украйна, в периода 9 – 13 септември. Той се организира съвместно от ЮЕМФ и Украинската медицинска асоциация, която тази година отбелязва своята 25-годишнина. Ще присъстват представители от  над 15 държави.  По време на официалното откриване на 9 септември участниците ще бъдат приветствани от редица официални лица, представители на местните власти и на украинския парламент, както и изтъкнати чужди гости, включително президента на Световната медицинска асоциация, който ще вземе активно участие в работата на Конгреса и на заседанието на Борда на ЮЕМФ на 09.09.

Лекции по актуални проблеми ще изнесат изтъкнати академици, професори и лекари, имащи съществен принос в развитието на медицинската наука и практика. За събитието заминава голяма група лекари от България, включително представители на регионални лекарски колегии, частни и държавни болници.

В дневния ред са предвидени дискусии по няколко основни теми – онкологични болести, сърдечно-съдови болести, репродуктивно здраве, военна медицина и медицина на бедствията, както и кръгла маса за професионалната автономия на лекарите, законодателство и неговото приложение и общественото здравеопазване в общества в преход.

Предвижда се участниците да излязат с резолюция по проблемите, коментирани на форума.

Ще бъдат връчени и станалите традиционни за Форума награди за Заслужил лекар на Югоизточна Европа, за принос в развитието на медицинската наука, общественото здраве и други.