Expo World

Целият свят в едно изложение

„Пациентите в Европа се нуждаят от равен достъп до най-доброто лечение“

Най-малко 50 милиона европейци страдат едновременно от няколко хронични заболявания

 

От 30 септември до 2 октомври 2015 г. се състоя Европейския здравен форум Гащайн, Австрия, на който всички заинтересовани страни в сферата на здравеопазването в ЕС се събират веднъж годишно, за да обсъдят и намерят решения на проблемите в здравните системи в Европа. 

 По време на форума Европейското партньорство за подобряване на достъпа на пациентите до здравеопазване (Patient Access Partnership), чийто главен секретар е д-р Станимир Хасърджиев, имаше ключова роля и проведе индивидуална сесия, в която призова за повече сътрудничество в здравната сфера, овластяване на пациентите и равен достъп до здравеопазване и иновации.

Със застаряването на населението с близо 500 милиона потенциални пациенти в 28-те страни членки на ЕС, здравните системи оказват все по-голям натиск върху здравните услуги в Европа. Най-малко 50 милиона европейци страдат едновременно от няколко хронични заболявания, което днес медицината нарича „мултиморбидност“ (множествена заболеваемост).

Националните здравни системи обаче не успяват да третират пациентите правилно.Решението е да се постави фокус върху пациента, а не върху болестта, каза Мартин Сехшел, заместник-генерален директор на здравната дирекция в ЕвропейскатаКомисия. Това бе и фокусът на специалната сесия, организирана от Европейското партньорство, където пациенти с мултиморбидност имаха възможността да разкажат своите истории и преживявания по отношение на достъпа им до здравни грижи. Участие в дискусията взеха и представители на докторите, индустрията и Европейския парламент, като обсъдиха възможностите за подобряване на здравните резултати за хората с множествена заболеваемост и перспективите за бъдещо сътрудничество между всички заинтересовани страни.

Д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация и генерален секретар на Европейското партньорство, представи част от резултатите от проучването, което се проведе на европейско ниво във всички 28 страни членки в периода юли-септември 2015 г., и което цели да оцени ключовите елементи на здравните системи в Европа – първична помощ, болнична помощ, лекарства и т.н.

Европейското партньорство бе представено и в сесията на Европейския алианс по персонализирана медицина по темата за адаптивните пътеки, както и в сесия, организирана от Европейската комисия на тема: „Кои потребности на пациентите трябва да рамкират бъдещия пазар на лекарства?“

По време на дискусиите д-р Хасърджиев заяви: „Днес пациентите са по-информирани от всякога и трябва да бъдат поставени в центъра на техните собствени решения. Овластяването на пациента е било и винаги ще бъде основен стълб на персонализираната медицина.“

Той беше подкрепен от Луиш Мендао, заместник-председател на Европейската група за лечение на СПИН, който заяви: „Не може да третираш правилно пациентите, без да вземеш предвид техния начин на живот и разбира се, без да осигуриш равен достъп до най-доброто възможно лечение, което съществува в ЕС.“