Expo World

Целият свят в едно изложение

Най-печелившите застрахователни компании в България

ДЗИ е застрахователна компания с най-голяма печалба за първото полугодие

ДЗИ е животозастрахователната компания с най-голяма печалба за първото полугодие на 2012 г., според данните на Комисията за финансов надзор.

50.2% ръст на финансовата печалба и 33.3% на техническия резултат, отчете общо животозастрахователният сектор за първото полугодие на годината. От всичките 16 компании, само три са на финансова загуба, а четири са с отрицателни технически резултати. Положителните резултати обаче са съпътствани от спад на премийния приход с 0.1%.

Финансовият резултат на ДЗИ в размер на 11.927 млн. лв. е над два пъти по-голям от този на вторият застраховател в класирането – Алианц, чиято печалба възлиза на 5.444 млн. лв. към 30 юни 2012 г. На трето място е ОББ – Алико с положителен финансов резултат от 2.457 млн. лв.

И трите компании увеличават печалбите си спрямо същия период на предходната година, но ДЗИ ръстът е най-впечатляващ – с цели 3.959 млн. лв. В същото дружеството е едно от четирите, които завършват с отрицателен технически резултат, като салдото му е на минус с 2.539 млн. лв. Показателно е, че другите три дружества с технически отчет на червено – Добруджа М, Интерамерикан и Групама, са всъщност и единствените, които завършват периода с финансови загуби, пише Profit.bg.

Само три са компаниите, които имат влошаване на финансовия резултат спрямо първото полугодие на 2011 г. и това са Синдикална ВЗК, Интерамерикан и Групама. Двойно повече – шест са дружествата с негативно развитие на техническия резултат, както е видно от таблицата.

Брутни записани премии, технически резултат и финансов резултат на животозастрахователните компании със седалище в България към 30 юни 2012 г.