Expo World

Целият свят в едно изложение

Посолство на Норвегия в София

Годишно страната се посещава от над 2,5 млн.туристи

бул. Дондуков, 54Б
1000 София
тел.: (02) 981 11 06
факс: (02) 981 90 10
E-mail: emb.sofia@mfa.no
Web: www.norvegia.bg

 

Кралство Норвегия е конституционна монархия, която се намира в Северна Европа и заема западната част от Скандинавския полуостров. Граничи със Швеция, Финландия и Русия.

Норвегия има издължена форма по посока югозапад-североизток. Нейната голяма брегова линия граничи със Северния ледовит океан. Там се намират и прочутите фиорди. Поради влиянието на течението Гълфстрийм, в страната има по-високи температури и повече валежи от нормалните за тези ширини.

Смята се, че Норвегия е заселена още през бронзовата ера. За това говорят откритите скални рисунки. Завоевателните походи на викингите след ранния девети век, от които се боят всички народи край Северно море и в северната част на Атлантическия океан, започват именно от Норвегия. След като е била под датско и шведско владичество, Норвегия получава независимостта си през 1905 година.

Страната е осигурена с природни ресурси — нефт, риба, горски площи и минерали — и разчита най-вече на своята нефтена продукция и на международните цени на нефта. Норвегия е най-големият износител на нефт и природен газ в Западна Европа. Страната дължи положителния си търговски баланс именно на нефтодобивния сектор.

Държавно устройство – конституционна монархия, начело с крал (от 1991 г. Харалд V). Висш законодателен орган – стортинг, състоящ се от лагтинг (41 депутата) и оделстинг (124 депутата), избирани за 4 години. Кралят назначава правителство – Държавен съвет, начело с премиер-министър.

Парична единица – Норвежка крона

Стопанство – развита индустриално-аграрна страна. Разполага с големи водни запаси, гори, желязна руда, мед, цинк, олово, никел, молибден, сребро. Добива се нефт и газ от шелфовата зона на Северно море (10 млрд. т запаси от нефт, 185 млн. т годишен добив). Водещи промишлени отрасли – нефтохимическа, електрометалургична, електрохимическа, радиоелектронна, целулозно-хартиена, корабостроителна, хранително-вкусова и др. Водещ селскостопански отрасъл – интензивно животновъдство с месо-млечно направление. Важно място заема риболовът (2.6 млн. т) и добивът на дървесина (над 9 млн. куб. м).

Транспорт – шосета – 90 хил. км, ж.п. линии – 4 хил. км. Основен транспорт е морският, с главни пристанища – Осло и Берген.

Туризъм – годишно страната се посещава от над 2.5 млн. туристи.

От София до Осло – 2 094 км