Expo World

Целият свят в едно изложение

Световно признати онколози привличат все повече българи в MEMORIAL

Най-модерната онкология в Турция приема над 1 млн. и 600 хил. пациента годишно

Стотици българи се доверяват на специалистите в о нкологичен център MEMORIAL, където годишно постъпват над  1 мил. и 600 хил. пациенти, от които 30 хил. са чужденци от 92 страни.

Онкологичен център MEMORIAL се наложи като  ултрамодерен многопрофилен медицински център, където вдигат на крака най-безнадеждно болните.    С пециализиран е също в педиатрична онкология и хематология.

Мемориал Шишли има специализирана онкологична генетична лаборатория и отдел, които са единствени в Турция. Ръководител на клиниката е доц. Д-р Солей Байрактар, специализирала в световно известната Американска Онкологична Болница – MD ANDERSON. 

Центърът притежава сертификат за качество  JCI и

 е първата болница в Турция, и 21-та в света, получила този сертификат (Joint Commission International).

MEMORIAL   предлага на пациентите ц  ялостен подход към лечението на рака и рехабилитация, превантивна онкология, достъп до най-новите методи за терапия.  Тактиките за лечение се основават на международните стандарти за диагностика и терапия на онкологичните заболявания. По същите стандарти се провежда и онкотерапията в САЩ, Германия, Израел, Австрия и Швейцария.

Също така болницата има сертификати за качество TSE и ISO 9001.

Според проучване на „US News & World Report”, MEMORIAL, в качеството си на член на Американската асоциация на болниците (American Hospital Association — AHA), е определен като едно от най-добрите чужди здравни заведения за американски пациенти.

Тук практикуват световноизвестни онколози, а техните научни трудове се публикуват във водещи медицински издания, като обогатяват съкровищницата на световната онкологична наука.
Всички лекари, работещи в център MEMORIAL, са членове на световни онкологични асоциации, които оперират рамо до рамо с водещи специалисти в онкологични клиники в САЩ и Европа. Затова и най-новите световни постижения в областта на онкологията, са част от „арсенала” на лекарите от MEMORIAL.
Доцент доктор У.Дарда БАЙРАКТАР — главен специалист по хематология и медицинска онкология, работи в Онкологичния център в Турция. 18 г. той се е учил и практикувал  в родната си страна и в САЩ и днес  е един от най-търсените онколози в център MEMORIAL.
Материално-техническата база на Онкологичния център по нищо не се различава от оборудването в най-добрите световни онкологични клиники. Най-добрите специалисти по диагностика извършват ПЕТ, МРТ, КТ, сцинтиграфия и изотопно сканиране на органи. В лабораториите се правят стотици видове кръвни тестове, туморни маркери, биохимични и имунологични анализи. Ендоскопската диагностика на кухи органи се извършва с модерна техника под обща анестезия, така че пациентът не изпитва никакви странични ефекти.
Вярно поставената диагнозата е първата стъпка по пътя към здравето. Онкологичният център MEMORIAL предлага скринингови програми и онкологичен „check-up”, при извършването на които се използват най-модерните технологии за откриване на всички видове рак в начален стадий, както и на предраковите състояния (полипи, доброкачествени тумори). Изследването отнема 1-2 дни.
Турските онколози прилагат всички възможни видове лечение на тумор: химиотерапия, лъчетерапия, а също и трансплантация (присаждане) на бъбреци, черен дроб, костен мозък, стволови клетки. MEMORIAL разполага с оборудване за провеждане на прецизна лъчетерапия. Линейният ускорител TrueBeam STx от последно поколение е с възможност за предварително компютърно моделиране на зоните за третиране, като по този начин облъчването на здравите органи и тъкани, разположени в близост до тумора, е минимално, докато злокачествените клетки получават най-мощния „удар”.
Лекарите в клиниката, които се борят с онкологичните заболявания, успешно прилагат хирургичното оборудване: робота „Да Винчи” и нано-ножа, съвременната лапароскопска апаратура за минимално инвазивно лечение.
В онкологичния център годишно се правят 53 хиляди операции! Най-добрите хирурзи в MEMORIAL ежегодно извършват 250 трансплантации на черен дроб (85% от жив донор), 350 бъбречни трансплантации, 120 трансплантации на костен мозък, 1400 сърдечносъдови операции (при смъртност под 1%), 60 операции с робот „Да Винчи”
В центъра ефективно се лекуват всички видове рак: карцином, базалиом, меланом, рак на стомаха, рак на белия дроб, рак на гърдата, рак на черния дроб, рак на бъбреците, рак на панкреаса, рак на дебелото черво, сарком на костите и меките тъкани, метастатични лезии, рак на матката, рак на яйчниците, рак на простатата, рак на кожата, тумори на главния и гръбначния мозък, левкемия.
Мултидисциплинарният подход, т.е. сътрудничеството между хирурзи-онколози, радиолози, химиотерапевти и лекари от други специалности, при поставянето на диагнозата и избора на терапия осигуряват оптимален резултат при лечението на всеки пациент.
В онкологичния център годишно се извършват 53 хиляди операции! Най-добрите хирурзи в MEMORIAL ежегодно извършват 250 трансплантации на черен дроб (85% от жив донор), 350 бъбречни трансплантации, 120 трансплантации на костен мозък, 1400 сърдечносъдови операции (при смъртност под 1%), 60 операции с робот „Да Винчи” (радикална простатектомия).
Онколозите приемат пациенти не само в центъра, но и правят онлайн консултации по интернет.

Център MEMORIAL се намира в район Шишли, а три от филиалите му са разположени в Анкара, Анталия и в Истанбул.