Expo World

Целият свят в едно изложение

Стартира най-мащабната програма за пациенти с предсърдно мъждене

Близо 1500 души ще бъдат включени във Факултет „Предсърдно мъждене“

Проф. д-р Асен Гудев, специалист кардиолог, председател на Съюза на българските медицински специалисти, доц. д-р Васил Велчев, специалист кардиолог, председател на Дружество на кардиолозите в България, д-р Иван Вецев, експерт Достъп до лечение в Национална пациентска организация представиха проблема.

 

Специалистите представиха актуални данни за заболяването предсърдно мъждене, посочиха рисковите фактори, начините за диагностика и възможните усложнения при липсата на контрол на заболяването. Доц. Велчев описа механизма на действие на заболяването и посочи, че с възрастта вероятността за развитие на заболяването нараства, като 30% от пациентите над 75-годишна възраст са с предсърдно мъждене. Като основен проблем беше изтъкнато образуването на емболи –  рисков фактор за емболичен и исхемичен инсулт. Близо половината от емболичните инсулти се дължат на емболи от сърдечния поток.

 

Бяха разгледани и симптомите на предсърдното мъждене, като беше акцентирано на факта, че при част от пациентите те не са ясно изразени или пък се наблюдават краткосрочни епизоди на предсърдно мъждене без ясни оплаквания. По тази причина при много от пациентите състоянието се диагностицира за първи път едва по време на инсулт.

 

Проф. Гудев акцентира върху необходимостта от контрол на заболяването и колаборацията на различните медицински специалисти за осигуряването на комплексен подход в лечението на пациентите. Доброто обучение и координираните им усилия могат да доведат до намаляване на инсултите, което все още е предизвикателство не само пред лекарите, но и пред цялото общество. Проф. Гудев също подчерта, че новите антикоагулантни терапии снижават риска от инсулт с 2/3, но навременната разпознаваемост на заболяването, контролът на рисковите фактори и индивидуалният подход са ключови за успеха на лечението.

 

Д-р Иван Вецев от Национална пациентска организация представи Факултет „Предсърдно мъждене“ към дългосрочния проект „Университет за пациенти“.  В рамките на Факултета, за пациентите са разработени обучителни материали, които дават информация за заболяването, рисковите фактори и начините за превенция. В материалите е включена и лесна инструкция в 4 стъпки как пациентите да измерват пулса си в домашни условия.

 

На uni.npo.bgвече е активна секцията на Факултет „Предсърдно мъждене“. В него е включена подробна и актуална информация за заболяването, рисковите фактори, диагностиката, профилактиката, лечението, както и за усложненията, които могат да настъпят, ако заболяването не се контролира.

 

В рамките на активностите на Факултет „Предсърдно мъждене“ са привлечени и близо 400 общопрактикуващи лекари от цялата страна, които ще провеждат специализирана анкета на своите пациенти и тези, които са в изразен риск ще бъдат насочвани за консултация и преглед към кардиолог. По този начин близо 1500 души ще имат възможност да се прегледат  при специалист, да се определи рискът от заболяване и/или да проследят съПредсърдното мъждене (ПМ) е една от най-често срещаните аритмии и засяга близо 6 млн. души в Европа. Приема се, че то е главната причина за емболични инциденти, които в 75 % от случаите са мозъчносъдови – т. е. инсулт. ПМ е свързано също с повишен риск от сърдечна недостатъчност, деменция и повишена смъртност. То се дължи на нарушения в елекричната стимулация на предсърдията. При смущенията на механизма на възникване и предаване на възбудните импулси настъпват промени в сърдечната честота и съответно в пулса. Те изменят нормалния сърдечен ритъм и се означават като аритмии. Промените предизвикват голям брой некоординирани съкращения на отделните части от предсърдията и водят до невъзможност за съкращаване на цялото предсърдие, което се означава като предсърдно „трептене“ или „мъждене“. Предсърдното мъждене се характеризира с промени в сърдечната дейност – неритмично съкращаване на сърцето и повишена сърдечна честота. 

 

Рискови фактори и симптоми

 

Всеки може да бъде засегнат от предсърдно мъждене, независимо от възрастта си, но вероятността расте с напредването на годините. След 40-ата година рискът е 1 към 4. Той е два пъти по-висок от опасността за развитие на рак на гърдата – 1 към 8.

Освен възрастта, има и други фактори, които значително повишават риска от предсърдно мъждене: високо кръвно налягане; дефекти на клапния апарат на сърцето; диабет и/или проблеми с щитовидната жлеза; емоционален и физически стрес; диета и начин на живот; сърдечносъдово и/или белодробно заболяване; пол – счита се, че жените са по-предразположени към развитие на ПМ.

 

Заболяването много често няма никаква клинична изява, като поради тази причина остава неразпознато и нелекувано. Симптоми, които то все пак може да провокира, са: сърцебиене, прескачания, както и слабост, безсилие до колабиране, болка в гърдите, задух във връзка със сърдечна недостатъчност, объркване.

 

Профилактика и превенция

 

Предсърдното мъждене и по-точно неговите основни характеристики, свързани с неправилното съкращаване на сърцето и повишена сърдечна честота, могат да се засекат от самите пациенти, ако те бъдат обучени предварително и се самоизследват. Това ще доведе до по-ранно откриване на заболяването, навременно лечение, а оттам и до намаляване на болестотворността, смъртността и разходите за медицинско обслужване на тези пациенти.

 

Установено е, че една лесна процедура в домашни условия,  каквато е правилното измерване на пулса, може да се окаже ключова стъпка към диагностицирането на заболяването. Основните характеристики, които могат да насочат към търсене на ПМ, са повишената сърдечна честота и неравномерната сърдечна дейност. Диагнозата на заболяването се поставя от лекар след извършване на определени изследвания и след определяне на произхода на аритмията.

 

За Факултет Предсърдно мъждене

 

Сериозността на проблема, както и фактът, че България е на едно от водещите места по сърдечносъдови заболявания, провокира Национална пациентска организация да реализира проект, посветен на предсърдното мъждене. Активностите в Програмата са насочени към широката общественост и са:

 

  • Предоставяне на обучителни материали за заболяването предсърдно мъждене
  • Обучение за измерване на пулса като най-лесния, безплатен и високоефективен начин за ранно откриване на заболяването
  • Скринингови акции в различни градове на България и измерване на пулса с пулсоксиметър
  • Възможност за консултация на пациенти с общопрактикуващите лекари, включили се в Програмата и извършване на специализирана оценка на риска от предсърдно мъждене
  • Изпращане на пациентите в риск към специалист кардиолог за откриване на заболяването, неговото лечение или проследяване на състоянието след вече назначена терапия