Expo World

Целият свят в едно изложение

Посолство на Турция в София

Годишно страната се посещава от над 9 млн.туристи

  • Посолство на ТУРЦИЯ в София

бул. Васил Левски, 80
1087 София
тел.: (02) 935 55 00
факс: (02) 981 93 58
Е-mail: turksofya@spnet.net

 

 

 

Стратегическото положения на Турция от дълбока древност предопределя ролята и на основен път за търговия и военни преходи. Доказателство за хилядолетната история са многобройните исторически паметници, които са обект на културно-познавателен туризъм. Истанбул е разположен на кръстопът между два континента. Това е единственият град в света с европейска и азиатска част. Затова и историята на този омагьосващ град отразява историята на Турция, разположена в област от изключително значение за света. Градът на Златния рог се посещава всяка година от милиони туристи. Кападокия или както го наричат изследователите на древни цивилизации – „осмото чудо на света“ е едно от най-подходящите места за екскурзия в Турция. С нас можете да откриете и усетите чудесата на Турция.

Страната е разположена в Западна Азия и Югоизточна Европа. Азиатската и европейската части са разделени от Мраморно море и проливите Босфора и Дарданели. Площта и е 779.5 хил. кв. км, от които в Европа – 23.7 хил. кв. км (3.1 %). Граничи (в км) с България – 259, Гърция – 212, Грузия – 288, Армения – 312, Нахичеван (Азърбайджан) – 10, Иран – 454, Ирак – 331, и Сирия – 877. Бреговата и линия е с дължина 7 104 км, от които с Черно море – 1 695 км, Мраморно море – 927 км, Егейско море – 2 805 км, и Средиземно море – 1 677 км. По-голяма част от азиатската част е планинска – на север – Понтийските планини (връх Качкар – 3 937 м), на юг – Тороски (Тавърски) планини (връх Аладаг – 3 734 м), а между тях е разположено Малоазиатското (Анадолското) плато. Най-висока точка в страната е затихналият вулкан Арарат – 5 165 м, в Арменските планини.

 

Столица – Анкара (2 750 хил. ж.). По-големи градове – Истанбул (над 10 000 хил. ж.),  Измир (2 000 хил. ж.), Адана (1 000 хил. ж.), Бурса (900 хил. ж.), Коня (500 хил. ж.), Анталия (520 хил. ж.), Одрин, Самсун, Трабзон.

Административно деление – 80 провинции (вилаети).

Държавно устройство – република, начело с президент, избиран за 7 години. Законодателна власт – Велико национално събрание – еднопалатен парламент от 550 депутата, избирани за 5 години. Изпълнителна власт – Съвет на министрите и премиер-министър.

Парична единица – турска лира (TL) = 100 куруш

Стопанство – индустриално-аграрна страна. Добиват се въглища (52 млн. т), нефт (около 4 млн. т), хром, волфрам, мед, боксит, сяра. Работят предприятия на черната и цветна металургия (стомана – 12 млн. т), нефтопреработвателни, химически, машиностроителни (75 хил. товарни и 250 хил. леки автомобили годишно, трактори, вагони, локомотиви, морски кораби и др.), електроника, електроуреди и др. Добре развити са хранително-вкусова, текстилна, строителна, мебелна, кожена и хартиена промишленост. Селско стопанство – отглежда се пшеница (20 млн. т), ечемик (8 млн. т), цариградски лешник (500 хил. т), тютюн (250 хил. т), чай, грозде, цитруси, ориз и др. Животновъдство – едър рогат добитък (20 млн. гл.), овце (50 млн. гл.), кози (20 млн. гл.). Развит е и риболовът.

Транспорт – шосета с твърдо покритие – 95 хил. км; ж.п. линии – 8 хил. км. По-големи пристанища – Мерсин, Истанбул, Измир, Измит, Искендерун, Самсун. Международни летища – Истанбул,  Анкара, Измир, Адана, Анталия.

Туризъм – добре развита инфраструктура. Годишно страната се посещава от около 9 млн. туристи.

От София до Анкара – 856 км