Expo World

Целият свят в едно изложение

Почетно консулство на Чили в София

От София до Сантяго – 12 743 км

 Почетно консулство на Чили в София
ул. Хан Аспарух 8
София 1463
тел.: 00359 2/ 951 62 33
факс: 00359 2/ 851 93 13
E-mail: assav@consuladochile.org
Web: www.consuladochile.org

 

Страната има площ 756.9 хил. кв. км. Граничи (в км) с Перу – 196, Боливия – 980, Аржентина – 5 308 и има брегова линия – 10 680 км. На Чили принадлежат и редица острови, по-големи от които са крайбрежните Чилое, западната част на о-в Огнена Земя, о-в Пасха, о-ви Хуан Фернандес и др. Страната представлява тясна ивица суша, широка от 150 до 355 км, с дължина от север на юг – 4 300 км. Планинската верига на Андите достига височина 6 908 м (връх Охос дел Саладо).

Северно Чили е в областта на пустинните тропици. Средната лятна температура е 21 градуса Сº, зимна – 14 градуса Сº, валежи до 100 мм. Крайбрежната низина е заета от пустинята Атакама. Средно Чили се намира във влажния субтропичен пояс – средна лятна температура 18 градуса Сº, зимна – 8 градуса Сº. Валежи – 2000-3000 мм, вечнозелена растителност и гори. Южно Чили е с прохладен и влажен климат на умерените ширини – средна лятна температура 15 градуса Сº, зимна – 6 градуса Сº. Валежи – 2500-3000 мм до 6000-7000 мм на неветрените склонове. В Главната Кордилерска верига реките са пълноводни, ледникови езера. Гори – 21 % от територията.

В Чили живеят  15 310 хил. жители. Гъстота – 20.3 жит. на кв. км. Естествен прираст 15. Средна продължителност на живота – мъже – 71 г., жени – 78 г.

 

Официален език – испански, използват се и индиански езици.

Столица – Сантяго (5 060 хил. ж.). По-големи градове – Консепсион (400 хил. ж.), Валпараисо (300 хил. ж.), Антофагаста (150 хил. ж.), Арика, Валдивия, Пунта Аренас.

Административно деление – 12 региона (области) и столична област.

Държавно устройство – президентска република, начело с президент, избиран за 6 години. Законодателен орган – Национален конгрес, състоящ се от сенат (46 сенатора, 9 пожизнени, останалите избирани) и Палата на депутатите (120 депутата, избирани за 4 години), а съставът на сената се обновява за 4 години наполовина. Изпълнителен орган – кабинет на министрите.

Парична единица – чилийско песо (Ch $) = 100 сентавос

Стопанство – индустриално-аграрна страна, една от най-развитите в Латинска Америка. Богата е на полезни изкопаеми (1-во място в света по добив и износ, 28 % от световните запаси, 3.1 млн. т/год. добив), селитра (1-во място в света), молибден (3-то място в света), йод (2-ро място в света), желязна руда, въглища, злато и др. Промишлеността – цветна металургия, нефтохимическа, черна металургия, добровообработване, машиностроене, електротехника, хранително-вкусова, текстилна, обувна промишленост. Селско стопанство – високо интензивен отрасъл. Развиват се растениевъдство и животновъдство. Промишлен улов на риба, омари и раци.

Транспорт – 80 хил. км шосета – от които 10.3 хил. са асфалтирани; ж.п. линии – 6.8 хил. км. Пристанища – Валпараисо, Антофагаста, Пунта Аренас. Главно международно летище – Сантяго.

Туризъм – годишно страната се посещава от над 750 хил. туристи.

От София до Сантяго – 12 743 км