Expo World

Целият свят в едно изложение

Достъп до качествено здравеопазване

За първи път политици, здравни институции, пациентски организации от 25 държави от Европа си дават среща

Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване (Patient Access Partnership – PACT) е европейска платформа, чиито учредители са българската Национална пациентска организация и Европейски пациентски форум. Партньори на инициативата саевропейски пациентски, съсловни и други неправителствени организации, европейските институции, както и представители на фармацевтичната индустрия.

Целта на Партньорството е да обедини силите на всички заинтересовани страни в сферата на здравеопазването в Европа, с цел идентифициране на ключовите пречки пред достъпа на европейските пациенти до здравни грижи и намиране на иновативни и устойчиви решения, които да адресират тези проблеми.

Регионалната конференция ще бъде на тема: „Сътрудничеството в региона като начин за подобряване на достъпа до здравеопазване в Централна и Източна Европа (ЦИЕ)“ и ще се проведе на 12 и 13 септември в София (хотел Маринела). За първи път политици, представители на здравни институции, пациентски, съсловни и други неправителствени организации от 25 държави от Европа, както и представители на индустрията, ще вземат участие в първата от поредица регионални конференции на Партньорството.

Регионалната конференция ще бъде първата по рода си, като ще позволи на България да се утвърди като лидер в инициирането на ключов диалог между държавите в региона на Централна и Източна Европа, осигурявайки платформа за обсъждането на мерки и политики, които да доведат до колаборация по отношение подобряването достъпа до качествено здравеопазване.

Редица международно утвърдени лектори ще споделят своя опит и експертиза в сферата на здравеопазването, като модератор на събитието ще бъде д-р Станимир Хасърджиев (генерален секретар на Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване и председател на НПО). Сред ключовите лектори ще бъдат: д-р Андрей Ковачев, член на Европейския парламент; Артур Карвалю (Artur Carvalho), експерт в генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ (DG Health and Food Safety) в Европейската комисия; Анабел Сийбом (Annabel Seebohm) – Генерален секретар на Постоянния комитет на Европейските лекари (Standing Committee of European Doctors – CPME), Ричард Бергщрьом (Richard Bergström) – генерален директор на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA), Адриан ван ден Ховен (Adrian van den Hoven) – Генерален директор на „Лекарства за Европа“ (Medicines for Europe (ME), както и други европейски лидери на пациентски и други неправителствени организации, научни изследователи и експерти.

Събитието ще даде възможност да се представят примери за добрите практики и предизвикателства пред сътрудничеството на регионално и национално ниво, както и да се очертаят възможностите за въвеждане на иновативни механизми и мерки за последващи съвместни действия в региона. Други основни акценти в програмата на събитието ще бъдат значението на Европейския семестър, перспективите за използване на структурните фондове на ЕС с цел подобряване ефективността на здравните системи, както и добавената стойност на Целите на устойчиво развитие на ООН.

Регионалната конференция ще постави началото на поредица от срещи в подобен мащаб в други страни от Европа, като ще фокусира вниманието предимно на държавите от региона на Централна и Източна Европа, имайки предвид наболелите проблеми в сферата на здравеопазването в тези страни от континента и необходимостта от предприемането на ефективни мерки за тяхното решаване.