Expo World

Целият свят в едно изложение

Автентични продукти привличат наши и чужди туристи

По проект TastyCheeseTour работят за популяризиране на България като целогодишна дестинация с уникална, чиста и здравословна храна

Националната кухня и местните специалитети са запазена марка за всяка страна. Те вече са се превърнали в туристическа атракция навсякъде по света. В България кулинарният туризъм е ниша, с голям потенциал, която предстои да бъде разработена.

По проект TastyCheeseTour работим за популяризиране на България като целогодишна дестинация с уникална, чиста и здравословна храна. Една от целите на проекта е да се представят на национално и международно ниво предимствата на български автентични продукти като мляко и сирене и да се привлекат туристи в селските региони.

 

За целта се организират различни информационни събития, фестивали, фермерски пазари и дегустации, разработват се нови туристически маршрути.

Проекът TastyCheeseTour бе представен от Персонал Консулт- Г. Попов на 9 ти октомври, по врeме на станалия популярен  фермерски фестивал, който тази година се проведе в парка Заимов, в Столицата.  Фестивалът е резултат от обединените усилия и ползотворното сътрудничество на няколко организации, Хранкооп, Биоселена, Персонал Консулт- Г. Попов, Столична община.

 

По време на фермерските пазари и фестивали се създава възможност за изграждане на устойчива партньорска мрежа от организации със сходни цели и интереси, за директен контакт между производител и клиент. Те са привлекателно място за хора от различни възрасти, за жителите и гостите на населените места, в които се провеждат.

 

На фестивала не липсваха и забавления.

Бяха организирани два конкурса, които протекоха при много голям интерес от страна на посетителите.

Първият конкурс се наричаше „Познавач на сирена“. Предизвикателството бе участниците да познаят от какво мляко е произведено сиренето. Фермерите предоставиха зряло бяло саламурено сирене от овче, краве, козе и биволско мляко. За наша изненада само единици успяха да разпознаят и четирите вида сирене. Подобен бе и резултата от дегустацията на кисело мляко. Така  с помощта на една лесна игра видяхме как се е променил вкуса на потребителя, как с годините от трапезата ни са изчезнали автентичните храни, произведени от натурални продукти.

Във вторият конкурс „Най-добро сирене“, клиентите отличиха продуктите с най-добро качество. Имаше поощрителни награди за най-добрите.

Следваща стъпка от изпълнението на проект TastyCheeseTour е изработване на карта на фермите и мандрите, които имат желание да приемат туристи. Посещенията на място във фермите са възможност за директни продажби, за създаване на лоялни клиенти, за утвърждаване на различните марки. Не на последно място демонстрациите и разказите за процеса на производство на български сирена ще даде възможност на повече хора да се запознаят с тази стара традиция и да я съхранят за поколенията.

Производителите ще имат възможност да покажат значимостта на  своя труд и вложените усилия.

За всички нас е важно да насърчаваме развитието на селските региони, да подпомагаме малките производители, да осигурим съхраняването на традициите и кулинарната уникалност на региона ни.

Тази публикация е част от проекта TasteCheese Tour (699418)  финансиран по  програма COSME  на ЕС. Публикацията отразява мнението на автора.

Европейският съюз не носи отговорност за съдържанието на текста.