Expo World

Целият свят в едно изложение

eCommerceAcademy.net

Фирмата организира иновативни конференции в областта на туризма

eCommerceAcademy.net организира модерни, интерактивни и иновативни конференции в областта на туризма в Европа. Фирмата има за цел да представим най-новите тендненции в онлайн маркетинга и пазара на туристически услуги, както и да създадем възможности за бизнес запознанства. Конференциите са разработени за професионалисти от турстическия бранш, независимо от техния опит и експертност. Основната цел е да се помогне на фирмите в туризма да разберат по-добре как да намерят потенциални клиенти онлайн и как да ги превърнат в реални клиенти.

Адрес: София (България) София, ул. „Клокотница“ № 2А