Expo World

Целият свят в едно изложение

Партнерс Експо

Партнерс експо“ ООД е фирма, специализирана в организиране на изложения и панаири и изграждане на изложбени площи.В изложбената програма на „Партнерс експо“ ООД са включени многобраншови и специализирани изложения, които отговарят на търсенето на пазара.   По време на всяко изложение […]

Партнерс експо“ ООД е фирма, специализирана в организиране на изложения и панаири и изграждане на изложбени площи.В изложбената програма на „Партнерс експо“ ООД са включени многобраншови и специализирани изложения, които отговарят на търсенето на пазара.
  По време на всяко изложение „Партнерс експо“ ООД издава каталози на участниците в изложенията, които се разпространяват в побратимените на Плевен градове, чуждестранни посолства, търговски дружества, обществени институции. Организира презентации, семинари, бизнессрещи, кръгли маси.

За контакти:
„Партнерс експо“ ООД
5800 Плевен
Пл. „Възраждане“ № 1, стая 325
Тел.: 064/801 812, тел./факс: 064/801 865
GSM: 087/710 99 00
Е-mail: office@partners-expo.com
www.partners-expo.com

 

 

 

\