Expo World

Целият свят в едно изложение

Курсове за обучение по ИСФУ БИЗНЕС НАВИГАТОР

Курсове по ИСФУ Бизнес Навигатор

logo_pechat-smal7-600x20430

1.Основен курс начинаещи ИСФУ Бизнес Навигатор – 6 ч.- 2 дни по 3 ч.

15.05.2017 и 16.05.2017 от 09.30- 12.30 ч.

29.05.2017 и 30.05.2017 от 09.30- 12.30 ч.

12.06.2017 и 13.06.2017 от 09.30- 12.30 ч.

26.06.2017 и 27.06.2017 от 09.30- 12.30 ч.

10.07.2017 и 11.07.2017 от 09.30- 12.30 ч.

24.07.2017 и 25.07.2017 от 09.30- 12.30 ч.

 

2. Автоматично отчитане на ДДС с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3ч

Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 

3. Склад и фактуриране с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3 ч.

Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 

4. Работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор – 3ч.

Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 

5. Калкулация на себестойност по рецептурник с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3ч...

Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 

6. Етапи на приключване с ИСФУ Бизнес Навигатор. Използване на многовариантни справки – 3 ч..

Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 

7. Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3ч.

Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 

8. Интрастат с  ИСФУ Бизнес Навигатор - практическо приложение – 3 ч.

Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 

9. Отчитане и поддръжка на акцизни данъчни складове с ИСФУ Бизнес Навигатор -3 ч.

провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 

10. Вграден дизайнер на филтри за импорт на данни от външни програми от текстов файл в ИСФУ Бизнес Навигатор – 6ч.

Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 

11. Балансови отчети. Генератор на балансови отчети- настройки и създаване нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3 ч.

провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 

12. Практическо приложение на вградените дизайнери на отчети и документи в ИСФУ Бизнес Навигатор – 6 ч.

Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 

Курсове по ПП Бизнес Навигатор Заплати

1. Основен курс начинаещи по ПП Бизнес Навигатор Заплати - 3 ч.

17.05.2017 от 09.30-12.30 ч

31.05.2017 от 09.30-12.30 ч

14.06.2017 от 09.30-12.30 ч

28.06.2017 от 09.30-12.30 ч

12.07.2017 от 09.30-12.30 ч

26.07.2017 от 09.30-12.30 ч

 

2. Сумирано отчитане на работното време с ПП Бизнес Навигатор Заплати- 3 ч.

Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 

3. Дизайнери на документи, отчети и платежни ведомости в ПП Бизнес Навигатор Заплати – 6 ч.

Провежда се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

 

Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД София

Адрес: София, ул. Георги Бенковски №21 ет. 2

Записване на тел. 02-986 77 22; 02-986 01 34; 02-986 01 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32

или на е-mail: kurs@cfinance.bg

 

Цена за курс 3 часа е 24 лв., на курс 6 часа – 36 лв. (с включено ДДС)

В цената на закупуване на нов продукт влиза безплатен курс по избор от 6 ч. за ИСФУ Бизнес Навигатор и3ч. за БН Заплати. Броят на служителите с безплатен курс е равен на броя на закупените работни места.