Expo World

Целият свят в едно изложение

Делото за смъртта на Галя отново в съда

Търсят истинските причини за смъртта на младата майка

znachka-spravedlivost_za_galya

Пет години след смъртта на 32-годишната Галина НигохосянНиколова, починала след рутинна лапароскопска операция на апендисит, нейните близки и цялата общественост, която бе потресена от тази ужасна, нелепа смърт, преди дни отново си зададоха въпроса доколко у нас може да се докаже лекарска грешка и има ли справедливост при водене на процес срещу лекаря, отнел човешки живот. Младата 32-годишна майка на 10-месечно бебе почина на 29 февруари 2012 г. поради това, че при интервенцията бе засегната коремната аорта. Последвал масивен кръвоизлив, който довел до редица непоправими медицински усложнения.

Припомняме, че Софийският градски съд осъди на 1 г. условно с 3-годишен изпитателен срок д-р Виктор Попов от НИСМП „Пирогов“ за смъртта на 32-годишната Галина Нигохосян-Николова. Д-р Попов бе лишен и от правото да упражнява професията си за срок от 1 година на първа инстанция, а Апелативният съд увеличи този срок на 4 години.

Делото за смъртта на младата жена продължи няколко години. Нейните близки, роднини и приятели всеки път отново и отново се изправяха пред ужасната, непоправима истина. Тяхното искане за справедливо наказание всъщност е искането повече никой в нашата страна  да не изтърпи тяхната мъка.

На 12 май 2017 г. излезе решението на ВКС по дело №1361/2016 г. за смъртта на Галина Нигохосян – Николова. В решението са разгледани основни въпроси по процеса и правилността на решенията на долните инстанции. В заключението си съдиите от ВКС потвърждават, че е доказана вината на д-р Попов за деянието, и че долните инстанции са действали правилно при изводите си от наличните по делото доказателства.

Но ВКС намира, че по делото са останали неизяснени няколко обстоятелства с решаващо значение за правилното приложение на закона, отнасящи към намалената отговорност с прилагане на клауза за облекчение на присъдата, която намалява наказанието почти нополовина.

В заключението си ВКС твърди, че изводите на съдилищата по прилагане на намалената отговорност по чл.123, ал. 4 от НК са преждевременни и не почиват на задълбочено установяване на значимата за правилното разрешаване па казуса фактология.

Затова те решават отмяна на атакуваното решение на апелативния съд и връщане на делото за ново разглеждане на въззивната инстанция от друг състав на въззивния съд. При новото разглеждане на делото съдът следва да използва всички възможни процесуални способи (допълнителен разпит на експертите по кредитираните експертни заключения, а при необходимост- назначаване на допълнителна или повторна съдебно-медицинска експертиза), чрез които да установи настъпила ли е при пациентката мозъчна смърт (трайно и необратимо спиране на всички функции на главния мозък) и към кой момент.

След изясняване по експертен път на това обстоятелство и при съпоставка на фактическите данни относно реализираните от подсъдимия действия по зашиване на аортата, спиране на кръвоизлива, осигуряване на професионална помощ от съдови хирурзи и извършването на спешна реоперация, да се даде обоснован отговор относно наличието на предпоставките за приложение напривилегирования състав на чл. 123, ал. 4 от НК.

Софийски Апелативен съд, с друг състав, отново ще разгледа казуса. За обществеността обаче отново остава открит въпросът за търсената с години справедливост от Темида.

Близките на Галя считат наказанието символично, а деянието – особено тежко, защото беше отнет живота на млад човек в разцвета на творческите му сили, от майчини грижи и ласки е лишено невръстното дете на пострадалата. Веднага след трагичната смърт близки и приятели на младата жена издигнаха инициатива „Справедливост за Галя“. По време на процеса те носеха значки с лика на Галя.