Expo World

Целият свят в едно изложение

Приключение с балон

Нов съвместен туристически проект между Русе и Румъния

untitled

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе кани всички заинтересовани на Семинар по проект “Приключение с балон – нов съвместен туристически продукт”, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България, на който ще бъде представен нов съвместен туристически продукт – „Летене с топловъздушен балон“. Семинарът ще се проведе на17-18 юли 2017 от 14:00 ч. в хотел „Дунав“, гр. Русе.

 По време на семинара участниците ще могат да наблюдават привързано издигане на балона.