Expo World

Целият свят в едно изложение

Съплай Чейн ЕООД

Фирмата има клиенти от различни сектори

Фирмата е с предмет на дейност – консултации на производствени и търговски компании относно добрите практики във веригата за доставки. Обучения на оперативни служители и мениджъри от веригата за доставки (планиране, снабдяване, логистика и склад)

Фирмата има клиенти от различни сектори на бизнеса (тежко машиностроене, хранителна индустрия, вода, търговия на едро и дребно)

+359 886277735

www.supplychain.bg