Expo World

Целият свят в едно изложение

Дигиталният печат в ерата на високите технологии

Инвестициите се възвръщат бързо

Ерата на „високите“ технологии. Това е XXI в. Различните технологични решения на тази ера дават възможност за създаване на продукти и реализиране на идеи, трудно достижими само преди десетилетия. Сред изключително интересните решения на пазара е дигиталният печат в текстилната индустрия. Неговите предимства бяха представени по време на тазгодишното изложение COPI‘S.

 

„Технологията на дигиталния печат позволява на клиентите да бъдат актуални и да се адаптират към новите тенденции“, каза Габор Наги, който изнесе презентация на компания ProTex на тема „Дигитален печат на текстил“.

Използването на дигиталния печат в текстилната индустрия намалява разходите и спестява много време чрез редуциране на времето за производство. Това е едно от основните предимства на технологията, върху която акцентира Константинос Дамаа от POLYPRINT SA по време на презентацията „Защо да инвестирате в оборудване за дигитален печат в текстилната индустрия“.

Бърза възвръщаемост на инвестициите

„Мострирането и производството могат да се извършат в един ден“, посочи Дамаа. Той допълни, че при дигиталния печат се взема файла, който клиента изпраща, зарежда се софтуерът и продуктът се подава за производство. Благодарение на високата резолюция се повишава и качеството на печата.

„Отпечатъкът е мек на допир, дрехата запазва еластичността си, а изображението не се разрушава“, каза лекторът. Като основно предимство той посочи и икономическите предимства на технологията, характеризираща се с бърза възвръщаемост на инвестициите в технологично оборудване.