Expo World

Целият свят в едно изложение

Курсове за обучение по ИСФУ БИЗНЕС НАВИГАТОР м. януари 2018 г.

Курсове по ИСФУ Бизнес Навигатор

logo_pechat-smal7-600x20430

1.Основен курс начинаещи ИСФУ Бизнес Навигатор – 6 ч.- 2 дни по 3 ч.

 • 08.01.2018 и 09.01.2018 от 09:30- 12:30 ч.
 • 22.01.2018 и 23.01.2018 от 09:30- 12:30 ч.

2. Автоматично отчитане на ДДС с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3ч.

 • 08.01.2018 от 14:00 – 17:00 ч.

3. Склад и фактуриране с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3 ч.

 • 11.01.2018  от 09:30 – 12:30 ч

4. Работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор – 3ч.

 • 16.01.2018 от 14:00 – 17:00 ч

5. Калкулация на себестойност по рецептурник с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3ч.

 • 11.01.2018 от 14:00 – 17:00 ч

6. Етапи на приключване с ИСФУ Бизнес Навигатор. Използване на многовариантни справки -  3 ч.

 • 22.01.2018 от 14:00 – 17:00 ч

7. Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3ч.

 • 16.01.2018 от 09:30 – 12:30 ч.

8. Интрастат с  ИСФУ Бизнес Навигатор - практическо приложение – 3 ч.

 • 09.01.2018 от 14:00 – 17:00 ч.

9. Отчитане и поддръжка на акцизни данъчни складове с ИСФУ Бизнес Навигатор -3 ч.

 • 10.01.2018 от 14:00 – 17:00 ч.

10. Вграден дизайнер на филтри за импорт на данни от външни програми от текстов файл в ИСФУ Бизнес Навигатор – 6ч.

 • 18.01.2018 от 09:30 – 16:30 ч.

11. Балансови отчети. Генератор на балансови отчети- настройки и създаване нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3 ч.

 • 23.01.2018 от 14:00 – 17:00 ч

12. Практическо приложение на вградените дизайнери на отчети и документи в ИСФУ Бизнес Навигатор- 6 ч.

 • 29.01.2018 от 09:30 – 16:30 ч

Курсове по ПП Бизнес Навигатор Заплати

1. Основен курс начинаещи по ПП Бизнес Навигатор Заплати - 3 ч.

 • 10.01.2018 от 09:30 – 12:30  ч.
 • 24.01.2018 от 09:30 – 12:30  ч.

2. Сумирано отчитане на работното време с ПП Бизнес Навигатор Заплати- 3 ч.

 • 19.01.2018 от 10:30 -  13:30  ч.

3. Дизайнери на документи, отчети и платежни ведомости в ПП Бизнес Навигатор Заплати – 6 ч.

 • 17.01.2018 от 09:30 – 16:30 ч.

Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД София

Адрес: София, ул. Георги Бенковски №21 ет. 2

Записване на тел. 02-986 77 22; 02-986 01 34; 02-986 01 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32

или на е-mail: kurs@cfinance.bg

Цена за курс 3 часа е 24 €, на курс 6 часа – 36 € (с включено ДДС)

В цената на закупуване на нов продукт влиза безплатен курс по избор от 6 ч. за ИСФУ Бизнес Навигатор и 3 ч. за БН Заплати. Броят на служителите с безплатен курс е равен на броя на закупените работни места.