Expo World

Целият свят в едно изложение

Стара Загора с номинация от Balkan Business Awards 2018

Общината е сред желаните инвестиционни дестинации в Европа

Една от водещите общини на Балканите – Стара Загора, получи престижна номинация от годишните награди Balkan Business Awards 2018.  Церемонията ще се състои в най-активния период  на Европредседателството ни – на 7 март 2018 г. от 20 ч., в луксозния хотел Best Western Premier Sofia Airport.

Международно жури от експерти и ресорни журналисти ще даде своите оценки за значимите бизнес постижения на Балканите, съобщава ВИП Комюникейшън.

В последните години Стара Загора се утвърди като желана инвестиционна дестинация в Европа. Още в началото на 2018-та Международната рейтингова агенция Standart & Poor’s повиши дългосрочния кредитен рейтинг на Общината на „ВВВ-“, със стабилна перспектива. Потенциалът на областния град бе оценен и от  fDi Magazine –  издание на  Файненшъл Таймс. Стара Загора e на първо място на престижна класация за най-обещаващи инвестиционни дестинации в Европа, в категорията „Малки региони на бъдещето – ефективност на разходите“.
Регионът на Стара Загора е с най-висок БВП на глава от населението, единствено след столицата София. Над 1 млрд. евро чужди инвестиции е успяла да привлече област Стара Загора към края на 2015 г.
Централното географско разположение на региона на общината го превръща в кръстопът от важни транспортни артерии между източната, западната, северната и южната части на България, което е важна предпоставка за утвърждаването му като международен логистичен център.
Работната сила (икономически активното население на възраст 15-64 години) в Област Стара Загора е в размер на 134 000 души. Областта има 65% коефициент на икономическа активност за 2016 г. (съотношението на работната сила във възрастова група 15-64 г., към населението в същата възрастова група). Наетите на работа лица в Област Стара Загора по последни налични данни са 102 000 души. Коефициентът на безработица през 2016 г. достига 6%, което е под средното за страната. Въпреки това, компаниите, които избират Стара Загора за своя инвестиционна дестинация, все още имат достъп до широк човешки капитал.
Стара Загора е с едни от най-ниските такси за битови отпадъци и данък сгради не само в страната, но и в Централна и Източна Европа. Съществуват две опции пред предприятията, свързани със заплащането на такса битови отпадъци. Първата опция е да се плати в зависимост от данъчната оценка на имота, което е и общия ред.
Производителността на труда в Стара Загора е с 23% по-висока от средната производителност за страната. Сравнително високата и нарастваща производителност на работниците означава, че местната икономика може да поддържа устойчив икономически растеж и в дългосрочен план. Икономиката на Стара Загора е сред най-добре развитите в България, разполагайки с разнообразни и динамични отрасли както в индустрията, така и в сектора на услугите. Високите доходи на населението в областта са показател за наличието на устойчиви конкурентни предимства спрямо повечето други региони на страната. През 2015 г. БВП на човек от населението в област Стара Загора е почти 7 000 евро, което поставя региона на второ място измежду 28 области в България, единствено след столицата София.
С помощта на държавата Общината започва изграждането на индустриална зона „Загоре“, което ще даде нов тласък за развитието на региона и утвърждаването му като един от водещите в икономиката на страната.

 

Престижните награди подпомагат също и инвестициите в образованието  и инициират стипендии за социално слаби отличници и ученици в неравностойно положение, които искат да останат да учат и да работят в България.

Партньори на събитието са: Българската Търговско-Промишлена Палата, Българо-Румънската Търговско Промишлена Палата, Сръбско-Българската Търговска Камара, Турско-Българската Търговско-Индустриална Камара, Гръцкия Бизнес Съвет в България, Бизнес Клуб Лондон, Европейският Икономически Сенат и други.
В различни сфери на бизнеса ще бъдат отличени значимите постижения за Балканите в категории:
Корпоративна и социална отговорност
Нов проспериращ бизнес
Опазване на околната среда

Енергийна ефективност

Лидер в европейските програми и практики
Млад предприемач
Нов иновативен продукт/услуга
Устойчиво развитие на бизнеса
Международно признание
Малка и голяма община с принос в развитието на бизнеса
Цялостен принос в бизнеса и други.

Повече информация в сайта на организаторите: www.vipcompr.com

 

 

Снимки Вип Комюникейшънс