Expo World

Целият свят в едно изложение

Във Виена обсъждаха новия Регламент за защита на личните данни

На 25 май 2018 в страните от Европейския съюз влиза в сила Регламент за защита на лични данни

На 5 и 6 март 2018 г. във Виена се проведе международна конференция „Данни и демокрация – цифрови предизвикателства пред градовете“

 На 25 май 2018 в страните от Европейския съюз влиза в сила Регламент за защита на лични данни. Този документ представлява крайъгълен камък в защитата на данните и ще има значително въздействие както върху администрациите, така и върху икономиката. Гражданите пък ще получат нови инструменти, с помощта на които правоприлагането се превръща в реален факт.

Човешките права винаги са били в центъра на общинската политика на Виена, а защитата на данните са задължителна част от тези права. Ето защо общината от самото начало подкрепя неправителствената организация „noyb“ (none of your business) – Европейски център за цифрови права „не е твоя работа“, която си е поставила за цел да работи за налагането новите правила за защита на личната сфера.

Затова Виена покани своите градове-партньори от Източна Европа, които са членове на мрежата Ойроком-ПР (Eurocomm-PR), за участие в международната конференция. Експертите се събраха, за да обсъдят защитата на данните и актуалните предизвикателства, които данните и цифровизацията представляват за администрациите и икономиката. Показан беше и потенциала на цифровизацията за градовете като бизнес-центрове, както и ползите за гражданите.

Презентациите на виенските и чуждестранните експерти показаха, че всички общински администрации са изправени пред сходни проблеми, които могат да бъдат решени успешно единствено със съвместни усилия. Главният експерт от дирекция „Административно обслужване“ на СО, Димитрина Герасимова, представи мерките за обработване и съхраняване на документи и регистри, съдържащи лични данни в столичната общинска администрация.

 

Презентациите можете да видите на следния Link:

https://www.eurocommpr.at/bg/Mediaroom/Sofiya/News/Evropyska-konfrntsiya-za-zashtita-na-lichnit-danni-2018

 

Снимки

 

ReginaHügli