Expo World

Целият свят в едно изложение

София домакин на конференция на Евростат

На форума ще се срещнат производителите и потребителите на статистическа информация

untitled

Конференцията на потребителите на европейска статистическа информация в България под наслов „По-добро сътрудничество, по-добри данни“ще се проведе на 25 юни 2018 г. в хотел Хилтън, София, България. Ще присъстват генералният директор на Евростат – г-жа Мариана Коцева и председателят на НСИ – г-н Сергей Цветарски.

Конференцията се провежда в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и по повод 138-ата годишнина от създаването на официалната статистическа институция в България.

На форума ще се срещнат производителите и потребителите на статистическа информация и ще имат възможност да обсъдят идеи и да представят добри практики, както и да споделят своите изисквания и очаквания за предоставяните статистически данни. Ще бъдат представени статистическите продукти и услуги, до които потребителите имат безплатен, неограничен достъп чрез сайта на Евростат, дейността на българския център за подпомагане на потребителите на европейска статистическа информация, както и постигнатите резултати в областта на сътрудничеството между двете институции при подготовката на потребителски ориентирани продукти и услуги.

Подробна информация и дневния ред на събитието можете да намерите на сайта на Конференцията – http://www.nsi.bg/bg/node/16153, като регистрацията на участниците започва в 8.30 ч. на 25 юни 2018 година.

Можете да се регистрирате за участие на:  http://www.nsi.bg/bg/node/16152най-късно до 15 юни 2018 година (или до регистриране на максималния брой участници – 150).