Expo World

Целият свят в едно изложение

Международна конференция Дигитални умения и иновации @2030

Представят ключови умения и компетенции за дигиталния свят

DigiThink logo

Основна цел и повод за конференцията е приключването на проект, финансиран по програма Еразъм+ КД2 Стратегически партньорства Design thinking for digital innovation – DigiThink, No. 2016-1-BG01-KA203-023719. На конференцията ще бъдат представени нови концпеции, програма за обучение, методология и добри практики за развитието на ключови умения и компетенции в сферата на иновациите и дигиталните технологии. Проектът стартира през м. септември 2016 и приключва на 31.08.2018. Организаторите разшириха обхвата, включвайки дискусионни панели и работилница за практическа демонстрация на инструментариум и методология.

  1. Панел Дигитални умения – акцент са знанията и уменията на ИКТ сектора.
  2. Панел Иновации и предприемачество – фокусът е върху промените, които иновациите налагат на бизнеса, предрпиемачите и старт-ъпите.
  3. Работилница за ускоряване на иновациите на тема „Умни градове“ – участниците ще имат възможност да генерират идеи и решения за развитието на София като умен град (Smart city).

КУЗИС и УниБИТ организират международна конференция „Дигитални умения и иновации @2030“на 11.07.2018 в гр. София, Интер Експо Център, зала Мусала.

 

За повече информация: http://innovation-mc.com/digital-skills-and-innovation-at-2030.html