Expo World

Целият свят в едно изложение

Курсове за обучение по ИСФУ БИЗНЕС НАВИГАТОР м. август – м. септември 2018 г.

Курсове по ИСФУ Бизнес Навигатор

logo_pechat-smal7-600x20430

Курсове по ИСФУ Бизнес Навигатор

1.Основен курс начинаещи ИСФУ Бизнес Навигатор – 6 ч.- 2 дни по 3 ч.

20.08.2018 и 21.08.2018 от 09:30- 12:30 ч.

17.09.2018 и 18.09.2018 от 09:30- 12:30 ч.

 

2. Автоматично отчитане на ДДС с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3ч.

10.09.2018 от 14:00- 17:00 ч.

 

3. Склад и фактуриране с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3 ч.

11.09.2018 от 09:30- 12:30 ч.

 

4. Работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор – 3ч.

12.09.2018 от 09:30- 12:30 ч.

 

5. Калкулация на себестойност по рецептурник с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3ч.

10.09.2018 от 09:30- 12:30 ч.

 

6. Етапи на приключване с ИСФУ Бизнес Навигатор. Използване на многовариантни справки -  3 ч.

17.09.2018 от 14:00- 17:00 ч.

 

7. Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3ч.

19.09.2018 от 14:00- 17:00 ч.

 

8. Интрастат с  ИСФУ Бизнес Навигатор - практическо приложение – 3 ч.

11.09.2018 от 14:00- 17:00 ч.

 

9. Отчитане и поддръжка на акцизни данъчни складове с ИСФУ Бизнес Навигатор -3 ч.

12.09.2018 от 14:00- 17:00 ч.

 

10. Вграден дизайнер на филтри за импорт на данни от външни програми от текстов файл в ИСФУ Бизнес Навигатор – 6ч.

13.09.2018 от 09:30- 16:30 ч.

 

11. Балансови отчети. Генератор на балансови отчети- настройки и създаване нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3 ч.

18.09.2018 от 14:00- 17:00 ч.

 

12. Практическо приложение на вградените дизайнери на отчети и документи в ИСФУ Бизнес Навигатор- 6 ч.

  1. 20.09.2018 от 09:30- 16:30 ч.

Курсове по ПП Бизнес Навигатор Заплати

1. Основен курс начинаещи по ПП Бизнес Навигатор Заплати - 3 ч.

22.08.2018 от 09:30 – 12:30  ч.

19.09.2018 от 09:30 – 12:30  ч.

 

2. Сумирано отчитане на работното време с ПП Бизнес Навигатор Заплати- 3 ч.

21.09.2018 от 10:30 – 13:30  ч.

 

3. Дизайнери на документи, отчети и платежни ведомости в ПП Бизнес Навигатор Заплати – 6 ч.

  1. 26.09.2018 от 09:30- 16:30 ч.

Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД София

Адрес: София, ул. Георги Бенковски №21 ет. 2

Записване на тел. 02-986 77 22; 02-986 01 34; 02-986 01 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32

или на е-mail: kurs@cfinance.bg

Цена за курс 3 часа е 24 €, на курс 6 часа – 36 € (с включено ДДС)

 

В цената на закупуване на нов продукт влиза безплатен курс по избор от 6 ч. за ИСФУ Бизнес Навигатор и3ч. за БН Заплати. Броят на служителите с безплатен курс е равен на броя на зак