Expo World

Целият свят в едно изложение

190 години от рождението на Йоаким Груев

Организатори на конференцията за юбилея са Дирекция на музеите – Копривщица, Община Копривщица, ПУ „Паисий Хилендарски“, Институт за български език и УниБИТ

Научна конференция, посветена на 190 години от рождението на Йоаким Груев, ще се проведе на 12 и 13 септември в Копривщица в Старото възрожденско училище „Св. Св. Кирил и Методий“. Надсловът на събитието е „Копривщица и копривщенци в новобългарското просветно движение“.

 

Тематичният обхват на конференцията дава възможност за участие на широк кръг изследователи от различни области на знанието: историци, филолози, музейни специалисти, краеведи и др., които ще споделят резултатите от своята научна дейност. Във фокуса на конференцията са изследванията, посветени на важния принос на видния възрожденски просветител, общественик и книжовник Йоаким Груев и неговото родно място в просветната история, културния и обществения живот на България.

 

Програмата на двудневня научен форум включва няколко панела. Първият е озаглавен: „Ранни години и педагогическа дейност на Йоаким Груев, водещ ще бъде Димитър Пиронков – почетен председател на организационния комитет на конференцията,  историк, педагог, общественик и дългогодишен директор на Дирекция на музеите – Копривщица. Доц. д-р Петя Бъркалова от Катедрата по български език на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще е водещ на панела „Възрожденски приноси, книжовна и обществено-политическа дейност на Йоаким Груев“. Следват панелите „Памет, признателност и документално наследство с водещ – архитект Иван Василев – докторант и хоноруван преподавател в УАСГ – София, и Копривщица и копривщенци в новобългарското просветно движение“ с  водещ – проф. д-р Славка Керемидчиева от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“– БАН.

 

Организаторите планират да издадат тематичен сборник с изнесените по време на конференцията доклади. Средствата за печатното издание ще бъдат осигурени от Дирекция на музеите и със спомоществователсвото на Кирил Палавеев – управител на УЛА ООД – гр. Варна.