Expo World

Целият свят в едно изложение

Курсове за обучение по ИСФУ БИЗНЕС НАВИГАТОР м. октомври 2018 г.

Курсове по ИСФУ Бизнес Навигатор

1.Основен курс начинаещи ИСФУ Бизнес Навигатор – 6 ч.– 2 дни по 3 ч.

22.10.2018 и 23.10.2018 от 09:30- 12:30 ч.

 

2. Автоматично отчитане на ДДС с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3ч.

08.10.2018 от 14:00- 17:00 ч.

 

3. Склад и фактуриране с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3 ч.

23.10.2018 от 14:00- 17:00 ч.

 

4. Работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор – 3ч.

25.10.2018 от 14:00- 17:00 ч.

 

5. Калкулация на себестойност по рецептурник с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3ч.

25.10.2018 от 09:30- 12:30 ч.

 

6. Етапи на приключване с ИСФУ Бизнес Навигатор. Използване на многовариантни справки  3 ч.

30.10.2018 от 09:30- 12:30 ч.

 

7. Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3ч.

22.10.2018 от 14:00- 17:00 ч.

 

8. Интрастат с  ИСФУ Бизнес Навигатор – практическо приложение – 3 ч.

09.10.2018 от 14:00- 17:00 ч.

 

9. Отчитане и поддръжка на акцизни данъчни складове с ИСФУ Бизнес Навигатор -3 ч.

10.10.2018 от 14:00- 17:00 ч.

 

10. Вграден дизайнер на филтри за импорт на данни от външни програми от текстов файл в ИСФУ Бизнес Навигатор – 6ч.

18.10.2018 от 09:30- 16:30 ч.

 

11. Балансови отчети. Генератор на балансови отчети– настройки и създаване нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3 ч.

31.10.2018 от 14:00- 17:00 ч.

 

12. Практическо приложение на вградените дизайнери на отчети и документи в ИСФУ Бизнес Навигатор– 6 ч.

  1. 11.10.2018 от 09:30- 16:30 ч.
  2.  

Курсове по ПП Бизнес Навигатор Заплати

1. Основен курс начинаещи по ПП Бизнес Навигатор Заплати – 3 ч.

17.10.2018 от 09:30 – 12:30  ч.

 

2. Сумирано отчитане на работното време с ПП Бизнес Навигатор Заплати- 3 ч.

19.10.2018 от 10:30 – 13:30  ч.

 

3. Дизайнери на документи, отчети и платежни ведомости в ПП Бизнес Навигатор Заплати – 6 ч.

  1. 24.10.2018 от 09:30- 16:30 ч.
  2.  

Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД София

Адрес: София, ул. Георги Бенковски №21 ет. 2

Записване на тел. 02-986 77 22; 02-986 01 34; 02-986 01 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32

или на е-mail: kurs@cfinance.bg

Цена за курс 3 часа е 24 €, на курс 6 часа – 36 € (с включено ДДС)

 

В цената на закупуване на нов продукт влиза безплатен курс по избор от 6 ч. за ИСФУ Бизнес Навигатор и3ч. за БН Заплати. Броят на служителите с безплатен курс е равен на броя на закупените работни места.