Expo World

Целият свят в едно изложение

Младежи ще търсят решение на проблема с функционалната неграмотност в Telelink Learning Camp

Инициативата е на Телелинк и The Edge: R&BD

На 24-25 ноември 2018 г. ще се проведе иновационен лагер за ученици и студенти – Telelink Learning Camp.Форматът на събитието е по моделаInnovation Camp на JA Европа, с фокус върху функционалната неграмотност* – проблем, засягащ много млади хора в училищна възраст у нас – това е неумението на учениците да намират, осмислят, преобразуват, представят информация и да намират решение на съществуващи проблеми.

Инициатори на събитието са Телелинк и дъщерната организация на Джуниър Ачийвмънт България, The Edge: R&BD, чиято цел е да подпомогне комерсиализацията на технологии и внедряването на иновативни подходи на работа в компаниите чрез насърчаването на тясно сътрудничество с академичната общност.

 Екипната инициатива е насочена към ученици последна година от професионални гимназии и студенти от различни специалности, за да могат да бъдат сформирани  мултифункционални екипи. 30 младежи ще бъдат предизвикани да потърсят решение за намаляване на нивото на функционална неграмотност в българските училища. Те няма да бъдат сами в своето търсене – 10 ментори от екипа на Телелинк ще ги подкрепят в процеса и ще им помогнат в намирането на най-работещите решения.

След процес на селекция на база мотивацията на кандидатствалите, 30 ученици и студенти ще бъдат поканени за участие в Иновационния лагер.До 4 ноември младите хора могат да канидатстват за участие в инициативата на следния линк – http://bit.ly/incamptelelink

Организаторите планират да предложат за имплементиране тестово в училище от мрежата на Джуниър Ачийвмънт, разработката на екипа победител, ако е подходящо да бъде внедрена в образователния процес.

 

За допълнителна информация: Светослава Стоянова, JA Bulgaria,  (+359 2) 989 43 61, svetoslava@jabulgaria.org

 

===

 

 

* За темата на казуса:

Според изследване от 2015 г. на Програмата за Международно Оценяване на Ученици(PISA), България е на 45място от 72 страни приоценяване на постиженията на 15-16-годишните ученици в три познавателни области – природни науки, математика и четене. В изследването са участвали 6363-ма ученици, родени през 1999 г., от 180 училища в страната.Ниските постижения на PISA са тревожен индикатор за българското образование, защото идеята на теста е да измери не запаметеното в училище знание, а уменията на учениците да приложат наученото на практика и готовността им да се справят в живота в края на задължителното образование.

 

За организаторите:

 

Телелинк

Телелинк, чрез професионалния си екип, ИТ решения от следващо поколение и мащабни партньорски взаимоотношения, предоставя възможност на организациите да използват най-модерните технологии, за да реализират своята дигитална трансформация.

С глобална мрежа в 10 държави и 17 години опит, Телелинк предлага богат набор от иновативни услуги и решения за изграждане на мрежи, системна интеграция, сигурност, автоматизация, „умни градове“, R&D и образование.

Телелинк непрекъснато инвестира в обучение, развитие и сертифициране на своите служители. Международният екип на компанията се състои от водещи експерти и визионери в областта си, наброявайки 600 висококвалифицирани служители и над 2000, работещи на проектна база.

 

The Edge: R&BD

The Edge: R&BD е ново дъщерно дружество на JA Bulgaria, което цели да подпомогне връзката между иновативните, високотехнологични академични изследвания и тяхната комерсиализация в световен мащаб. Компанията подкрепя развитието на иновативни изследователски проекти, подобрявайки конкурентноспособността на компаниите чрез отворени и пробивни ионовации, методологията lean startup и доказан модел за сътрудничество между университетите и бизнеса. https://theedge.solutions/