Expo World

Целият свят в едно изложение

Броени дни до конференцията “Безопасност и здраве при работа” 2018

Добри практики и предизвикателства на превенцията

Конференция „Безопасност и здраве при работа“ се утвърди като авторитетен национален формат, който за пета поредна година поставя акценти върху съвременните превенции и контрол на риска, като съществена част от дейността на институциите и корпоративните политики, приложимите иновации за подобряване на условията на труд в индустриалния сектор, както и добри практики и политики за осигуряване на безопасна и благоприятна работна среда.

Събитието ще се проведе на 29 ноември в Интер Експо Център,зала Витоша.

Създаването на адекватна работната среда е сложен и непрекъснат процес, изцяло зависим от технологиите, конкурентноспособността и динамиката на съвременното развитие. Безопасните условия на труд са отговорност както на мениджърите, така и на служителите в една компания.

Международната кампания Vision Zеro включваща 7-те златни правила е философия, цел и стратегия за по-ефективна превенция, която се основава на реални дейности и се отчита с резултати.

Събитието ще бъде посетено от представители на индустриални предприятия, технологични и инженерингови компании, експерти в индустриалния сектор и в сферата на екологичната безопасност и устойчивото развитие, както и от специалисти в областта на осигуряването на здравословна и безопасна работна среда, от представители на образователни и научни организации и държавни институции.

ПРОГРАМА

08:30     РЕГИСТРАЦИЯ И ОБОДРЯВАЩО КАФЕ

09:00     ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

г-н Лазар Лазаров, Зам.- министър, Министерство на труда и социалната политика

г-жа Румяна Михайлова, Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

г-н Радосвет Радев, Изпълнителен председател, БСК

г-н Цветан Симеонов, Председател, БТПП

д-р Петя Георева, Председател на  Асоциация по трудова медицина, АИКБ

инж. Николай Минков, Изпълнителен директор, Индустриален Клъстер Средногорие

 

СЕСИЯ I  БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА: ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ

09:30    Предизвикателства пред инспектирането на труда – Мирослава Ангелова, Главен директор, Главна дирекция “Инспектиране на труда”

09:50     Какви са ползите за бизнеса от програмите по безопасност и здраве? – Евелин Русинов,Ръководител Направление “Здравословни и безопасни условия на труд”, Аурубис България АД, Юлий Маринов – Оперативен ръководител ЗБУТ, Аурубис България АД

10:10     Програми и проекти по безопасност и здраве при работа – инж. Виолета Добрева, Директор фонд “Условия на труд”, Министерство на труда и социалната политика

10:30     Превенция на здравето при работа – доц.д-р Кирил Карамфилов, дм ,Зам.-председател Здравна комисия, АИКБ

10:50     Дискусия

11:00     Кафе пауза

СЕСИЯ II  БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА: ДОБРИ ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ

11:30    Изпреварващ подход и управление на риска като гаранция за безопасни условия на труд – Мирослава Костова, Изпълнителен директор на „Пенсионноосигурителен Институт“ АД, Член на УС и Директор „Корпоративни клиенти“, ЗК ЛЕВ Инс АД.

11:50     Проактивна безопасност в ТЕЦ Ей и Ес Гълъбово – Радостина Янакиева, Ръководител отдел ЗБУТ и ООС, Ей и Ес България

12:10     Добри практики за справяне със стреса на работното място (в контекста на ИТ компаниите) – Ивайло Къцарков, Мениджър “Развитие на таланта”, Мусала Софт АД

12:30     Добри практики и решения – Филип Кулаксъзов, Мениджър Маркетинг и продажби, Интертек ВА ООД

13:00     Обяд

СЕСИЯ IIIБЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА: VISION ZERO-ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРЕВЕНЦИЯТА

14:00 Връзката между качествения сън и продуктивността по време на работа – Дарина Марчева,Бранд Мениджър вътрешен пазар, „ТЕД-БЕД“ ЕАД

14:20     Здраве и Безопасност в Холсим България. Добри практики и съвременни подходи – Георги Илиев, Мениджър “Здраве и безопасност”, Холсим България

14:40     Стрес, сън и здраве – фактори за трудово постижение и безопасност. Интеграция на различните елементи на промоция на здравето на работното място (Методология SOLVE на МОТ) – доц.д-р Бистра Ценова, Национален център по обществено здраве и анализи

15:00     Здраве на работната сила – проблеми и предизвикателства – проф. д-р Невена Цачева – Христова, Факултет по обществено здраве, МУ- София

15:20     Безопасност и здраве при управление на автомобила – инж. Трендафил Маринов, Преподавател за продобиване за свидетелство за управление

16:00     ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

Организатор на събитието е ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СРЕДНОГОРИЕ.

 

ПОД ПАТРОНАЖА НА :МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

 

 

Партньори: Аурубис България АД, Асарел Медет АД, БСК, АИКБ,  БТПП.

 

 

Индустриален клъстер Средногорие

Тел. за контакт: 0879 948 479

www.srednogorie.eu

office@srednogorie.eu; z.saraeva@srednogorie.eu