Expo World

Целият свят в едно изложение

България на осмо място по застраховки в ЦИЕ

Застрахователният пазар забавя темповете на спад

Застрахователният пазар в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) забавя темповете на спад, които отчиташе няколко години подред. Свиването през първите шест месеца на 2012 година е 0,27 на сто спрямо първото полугодие на предходната година.

За сравнение 2011 година приключи със спад от 4,01%. В периода януари – юни съвкупният премиен приход на застрахователната индустрия в 17-те страни от региона достигна 17,68 млрд. евро.

България е осмият пазар в региона с ръст на продажбите от 2,54% до 407,05 млн. евро за първите шест месеца на годината, информира Insmarket.bg.

Най-големият застрахователен пазар в ЦИЕ си остава Полша, като страната продължава да увеличава дела си – до 44,1%. Застрахователната индустрия в страната отчита продажби за 7,398 млрд. евро. Секторът е ликвидирал щети за  4,48 млрд. евро.

Вторият най-голям застрахователен пазар в ЦИЕ е Чехия – с дял от 18,75 на сто и премиен приход от 3,24 млрд. евро. Страната увеличава пазарния си дял (с 5,44%) с по-високи темпове от Полша, но остъпва значително от темповете на растеж на третия пазар в региона – Унгария, където продажбите се увеличават с 12,19% за година до 1,61 млрд. евро.

Словения и Словакия заемат съответно четвърта и пета позиция с продажби от малко над 1 млрд. евро през полугодието.

На шеста позиция се нарежда Румъния с премиен приход от 949,29 млн. евро и минимален ръст от 1,17%. Седмият застрахователен пазар в региона е Хърватия с продажби от 652,07 млн. евро.

Най-малките застрахователни пазари в ЦИЕ остават Косово, Черна гора и Албания с продажби от под 40 млн. евро и дял в порядъка на 0,2%.