Expo World

Целият свят в едно изложение

Национално състезание по български език и литература за зрелостници

Организира се от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

Национално състезание по български език и литература за зрелостници организира на 2 февруари 2019 г. от 11.00 часа Филологическият факултет на Пловдивския университетПаисий Хилендарски. Освен че ще проверят нивото на своите знания, зрелостниците, които получат отлична оценка, ще могат да се запишат като студенти във Филологическия факултет още с подаването на документите през месец юни в някоя от следните специалности: Българска филология, „Славистика, „Български език и корейски език, „Български език и китайски език, „Български език и руски език, „Български език и френски език, „Български език и италиански език, „Български език и новогръцки език, „Български език и турски език, „Български език и история, „Български език и испански език, „Български език и немски език, „Български език и гражданско образование” и най-новата бакалавърска програма „Български език и португалски език.

 

Състезанието ще се проведе в сградите на Пловдивския университет , като залите ще бъдат допълнително уточнени, и ще продължи три астрономически часа. Форматът му ще бъде много близък до този на държавния зрелостен изпит.Примерни задачи са публикувани на следния линк: http://ksk.slovo.uni-plovdiv.net/en/primerni-zadachi-bel

 

Участието в състезанието е БЕЗПЛАТНО, в деня на провеждането му кандидатите трябва да носят само  ЛИЧНАТА СИ КАРТА. Те ще работят по два равнопоставени модула – езиков и литературен. Класирането се осъществява по точки, които се приравняват в оценки от шестобалната система, закръглени до една десета (0,10). При кандидатстване за специалност във Филологическия факултет на Пловдивския университет получената отлична оценка от състезанието ще е със статут на балообразуваща и няма да зависи от оценките на матурата, стига последната да бъде успешно издържана.

 

В рамките до 15 дни след провеждането на изпитния формат резултатите ще бъдат обявени на сайта на Филологическия факултет.

 

Желаещите да се включат в състезанието трябва да попълнят форма за регистрация на сайта на факултета:http://ksk.slovo.uni-plovdiv.net/en/registratsia-bel.