Expo World

Целият свят в едно изложение

Курсове за обучение по ИСФУ БИЗНЕС НАВИГАТОР м. май 2019 г.

Курсове по ИСФУ Бизнес Навигатор

1.Основен курс начинаещи ИСФУ Бизнес Навигатор – 6 ч.

20.05.2019 от 09:30- 12:30 ч. и 13.30- 15.30 ч.

27.05.2019 от 09:30- 12:30 ч. и 13.30- 15.30 ч.

 

 

Курсове по ПП Бизнес Навигатор Заплати

1. Основен курс начинаещи по ПП Бизнес Навигатор Заплати – 6 ч.

21.05.2019 от 09:30 – 12:30  ч и 13.30- 15.30 ч.

28.05.2019 от 09:30 – 12:30  ч и 13.30- 15.30 ч.

 

2. Новости в социалното,  данъчното и трудово законодателство за 2019 г. в ПП „БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ“- 6 ч.

22.05.2019 от 09:30- 12:30 ч. и 13.30- 15.30 ч.

29.05.2019 от 09:30- 12:30 ч. и 13.30- 15.30 ч.

 

 

Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД София

Адрес: София, ул. Георги Бенковски №21 ет. 2

Записване на тел. 02-986 77 22; 02-986 01 34; 02-986 01 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32

или на е-mail: kurs@cfinance.bg

 

Цена за курс 6 часа е 50 € (с включено ДДС)

В цената на закупуване на нов продукт влиза безплатен курс от 6 ч. за ИСФУ Бизнес Навигатор и за БН Заплати. Броят на служителите с безплатен курс е равен на броя на закупените работни места.