Expo World

Целият свят в едно изложение

Индустрия, енергетика, климат 2019

Актуални политики в енергетиката и околната среда

Индустриален клъстер Средногорие организира на 6 юни 2019 г. в хотел Балкан, зала Сердика конференция, на която ще бъдат представени  актуалните национални политики и пазарни регулации в областта на енергетиката и околната среда, както и отражението им върху заинтересованите страни в сектора. В контекста на тези политики ще бъдат изложени последователно позициите на производителите, търговците, и промишлените консуматори на електрическа енергия в България.

Целта на форума е да бъдат потърсени общи решения за успешно взаимодействие между отговорните в сектора институции и бизнеса, с цел стимулиране на инвестициите в енергийно-ефективни технологии и възможностите за съвместни действия за успешно посрещане на климатичните предизвикателства в прехода към нисковъглеродна икономика.

Събитието ще бъде посетено от представители на държавните институции, секторния регулатор, експерти от браншовите организации, търговци, производители и индустриални консуматори на електрическа енергия, консултанти в областта на енергийната търговия в рамките на регионалния и европейски електроенергиен пазар, мениджъри и експерти от мрежовите компании.

Основните акценти:

•Актуалната енергийна стратегия на България;

•Състояние на пазара за електрическа енергия в национален и регионален аспект;

•Перспективи и предизвикателства в развитието на либерализирания пазар;

•Сигурност на доставките, непрекъсваемост на услугите и конкурентоспособност на пазарните участници;

•Ефектите и позициите на заинтересованите страни по веригата производство – търговия – разпределение – крайна консумация на електрическа енергия;

•Успешни примери и добри бизнес практики от процесите за създаване на добавена стойност;

•Устойчиво развитие на инвестициите в етапа на нисковъглеродния преход;

•Технологични решения и нововъведения в енергийния сектор.

ПРОГРАМА

 

 

08:30 РЕГИСТРАЦИЯ И ОБОДРЯВАЩО КАФЕ

09:00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

г-жа Теменужка Петкова,Министър,Министерство на енергетиката (поканена)

г-н Емил Караниколов, Министър, Министерство на икономиката (поканен)

г-н Валентин Николов,Председател, Комисия по енергетика, НС (поканен)

доц. д-р. Иван Иванов, Председател, КЕВР

 г-н Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор, АУЕР

 г-н Константин Стаменов, Председател на УС, БФИЕК (поканен)

г-н Алекс Нестор, Вицепрезидент, Канадско-българската бизнес мрежа

 г-н Николай Минков, Изпълнителен директор, Индустриален клъстер Средногорие

СЕСИЯ I ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ И РЕГУЛАЦИИ

Модератор: Константин Делисивков,изпълнителен директор, БФИЕК

09:30 Представител, Министерство на енергетиката (поканен)

09:50 Представител, КЕВР

10:10 Представител, НЕК

10:30 Красимир Живачки, Изпълнителен секретар, АТЕБ

10:50 Владимир Дичев, Изпълнителен директор, ЧЕЗ Трейд България ЕАД

11:10 Участие на  ВА“Г. С. Раковски” в обучение на специалисти по енергийна сигурност и управление на околната среда” – доц. д-р инж. Мирослав Димитров, доцент, катедра “Мениджмънт на извънредните ситуации”, факултет “Командно-Щабен”, ВА “Г.С.Раковски”

11:30 КАФЕ ПАУЗА

СЕСИЯ II ИНФРАСТРУКТУРА, КЛИМАТ И ИНВЕСТИЦИИ

 Модератор: Десислава Чалъмова,  Директор “Бизнес развитие”, Индустриален клъстер Средногорие

12:00 Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор, АУЕР

12:20 Представител, Аурубис България (поканен)

12:40 Представител, КонтурГлобал Марица Изток 3

13:00 Антони Желязков, БНЕБ

13:20 Представител, ЕЙ и ЕС България (поканен)

13:40 ОБЯД

СЕСИЯ III ПАЗАРИ, УСЛУГИ, РЕШЕНИЯ

Модератор: Николай Минков, Изпълнителен директор, Индустриален клъстер Средногорие

14:30 Има ли условия за развитие на нови ВЕИ проекти на свободния пазар на електроенергия – адв. Павлин Стоянов, Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“

14:50 д-р инж. Ивайло Найденов, НТСЕБ

15:10 Люба Никифорова, Титан Златна Панега Цимент

15:30 Представител, Шнайдер Електрик България (поканен)

15:50 Николай Минков, Изпълнителен директор, Индустриален клъстер Средногорие

16:10 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА