Expo World

Целият свят в едно изложение

Международна конференция „Изграждане на младежка общност чрез дейности през свободното време“

Пловдив е домакин на международнияфорум

Международна конференция „Изграждане на младежка общност чрез дейности през свободното време“ ще се проведе утре, 5 юли, в хотел „Империал“ в Пловдив. Тя е част от събитията на проекта „Positive Leisure 4 Youth – Педагогиката в оползотворяването на свободното време на младите хора – 2017-2-BG01-KA205-036419“, финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Партньори в проекта са Катедра „Психология“ към Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”; Национална асоциация на професионалистите, работещи с хора с увреждания (НАРХУ), България; Доброволно формирование Пловдив 112, Австрия; Виенската асоциация на доброволците в образованието (VAEV), Австрия; Белградско отворено училище (BOS), Сърбия; PhoenixKM BVBA, Белгия. Официални гости на конференцията ще бъдат д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето, и зам.-кметът по „Спорт, младежки дейности и социална политика“ Георги Титюков. IС приветствието си официален старт на събитието ще даде зам.-ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ по международно сътрудничество, академична мобилност, връзки с обществеността и протокол доц. д-р Надя Чернева Свободното време открива възможности за сформиране на приобщаващи младежки общности. Как може да се постигне това? Опита и знанията си ще споделят организациите партньори от България, Австрия, Белгия и Сърбия. Основните теми, които ще бъдат разгледани, са: „Свободно време и приобщаване на младежите с увреждания“; „Видове дейности в свободното време“; „Достъп до дейности в свободното време“; „Споделяне на насоки и практики за сформиране на приобщаващи младежки общности чрез дейности, свързани със свободното време“ и „Предоставяне на съвети за младежи, младежки лидери и учители за ефективно лидерство в приобщаващите младежки общности“. Основната цел на проекта е да се осъществи обмен на знания, опит и идеи за създаване на мрежа от приобщаващи младежки общности чрез дейностите през свободното време, които откриват възможности за позитивно развитие и пълноценно участие в живота на общността. Конференцията е подходяща за всички, които се интересуват от темата за приобщаването, благополучието и бъдещото реализиране на младежите с и без увреждания: младежи, членове и лидери на различни младежки доброволчески организации, учители и преподаватели в средни училища, колежи и университети, предоставящите услуги, свързани с подкрепа и консултиране на младежи с увреждания; всички, които се занимават с политиките и стратегиите, свързани с приобщаването на младежите с увреждания към различните образователни и социални общности.