Expo World

Целият свят в едно изложение

450 деца на образователен концерт

Ротари клуб Пловдив и БЧК организират инициативата „Да запазим децата на пътя“

За първи път в Пловдив ще се състои образователен концерт „Детска усмивка“, който е част от инициативата „Да запазим децата на пътя“. На него ще присъстват 450 деца от десет детски градини в Пловдив. Събитието се организира от Български червен кръст-Пловдив и „Ротари клуб”-Пловдив. То ще се състои от 10,30 часа на 3 октомври в зала „България” в Конгресния център на Международен панаир-Пловдив. „Основната цел е да бъдат създадени трайни умения у децата за отговорно поддържане и опазване здравето и живота при критични ситуации, формиране на положителна нагласа към обучението, осъзнаване на здравето като ценност и снишаване на агресивното поведение от страна на подрастващите. Всичко това може да бъде постигнато посредством положителните емоции, породени от музиката, вярват организаторите”, обясни президентът на Ротари клуб-Пловдив Елена Кристиано. В подкрепа на европейската инициатива се е обявил и музикалният педагог, пианист и композитор Росалин Наков. Той създава песни, посветени на безопасността на децата на пътя. „Интерактивният подход на обучение чрез изкуство е в съответствие с Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България. Този тип обучение става все по-актуален в Европа, защото чрез изразните средства на музиката и театъра, под формата на игра, децата овладяват много лесно и бързо, почти неусетно, предложения образователен материал”, заяви директорът на БЧК-Пловдив Таня Георгиева. Образователният концерт се осъществява със съдействието на дирекцията на МВР в града, в лицето на директора Йордан Рогачев и Регионално управление образование-Пловдив в лицето на началника Иванка Киркова. Сценарият на концерта включва специално създадени по темата песни и образователни и забавни игри. Текстовете и музиката на песните са съобразени с учебната програма и възрастта на децата. Подтемите на събитието са здравословно хранене и здравословен начин на живот при децата и опазване на природата и екологично възпитание. Предвиждат се активно участие на децата от публиката, разучаване на песен, състезателни игри и други дейности. С това събитие ще бъде дадено начало на партньорската година на „Ротари клуб”-Пловдив и БЧК-Пловдив. Двете организации имат няколко съвместни проекта, като следващите ще бъдат насочени към пациентите в МБАЛ “Св. Пантелеймон”. Годината ще продължи с кампаниите за кръводаряване и кампанията “Купи и дари”, които са подкрепени от младежката организация “Ротаракт” и младежката организация на БЧК.