Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор Заплати – новата версия 8.32. с функция за групово въвеждане на разплащателни пера

ПП за обработка на работни заплати и управление на човешки ресурси Payroll & HR Management

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ е професионална компютърна програма от висок клас за обработка на работни заплати и управление на човешки ресурси. Разработена е от фирма „Комерс Финанс“ АД като цялостна програма, без модули, с единни данни и пълен достъп до всички функции.

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ се настройва бързо и лесно към особеностите на фирми с различна големина и с различен предмет на дейност. Удовлетворява изискванията на системите на заплащане на труда от трудовото и осигурителното законодателство в Р България. Гъвкава е и се актуализира своевременно при промяна в нормативната база.

Новата функция „Групово въвеждане на перо“ дава възможност да се въвеждат разплащателни пера на избрани или на всички лица от списъка на персонала. При големи обеми от данни се спестява цялата работа по въвеждането на нови видове заплащане, като напр. премия, проценти от основната заплата и др. само с една операция. Достъпна е от меню „Заплати – Групово въвеждане на перо“.

При груповото въвеждане лица се избират от списъка в зависимост от вида на сключения договор, като така се съгласуват данните на всички според заплащането им. 

Видът на сключените договори на лицата се избира в горната част на екрана от следните варианти:

  • Трудов договор;
  • 2-ри трудов договор;
  • Договор за управление;
  • Граждански договор;
  • Самоосигуряващи се лица.

В зависимост от избора в таблицата със списък на лицата се показват само назначените по такъв договор лица.

При груповото въвеждане на разплащателни пера на лицата трябва да изпълним две предварителни стъпки:

– Избор на перо от списъка на разплащателните пера;

– Избор на лицата от списъка, на които автоматично да се добави това перо.

Моля, спазвайте тази последователност. Ако първо изберем лицата, а след това перото, при избора на перо изборът на лица се нулира.

Изборът на разплащателните пера за групово въвеждане става по същия начин както при индивидуалното въвеждане на перо – първо избираме перото от списъка с пера, а след това попълваме полетата с параметри според типа перо.

ВАЖНО: В тази функция не е разрешено въвеждане на пера от категориите „Отсъствия облагаеми“ и „Отсъствия необлагаеми“. Тези категории пера могат да се избират от списъка, но при опит за добавяне се показва съобщение за грешка.

Следва избор на лицата, за които да изпълним груповото въвеждане. Изборът на лицата може да става както за всички лица на даден вид договор, така и по поделения, или само с маркиране на определени лица.

Екранът за избор на поделения е разделен на две станици – „Всички“ и „По поделения“.

На страница „Всички“ не се показва списък на поделения, а можем да избираме от всички лица, показани в долната таблица. За добавяне на перо на всички лица можем да маркираме опцията „Избери всички“, която се намира над списъка на поделенията и на лицата.

На страница „По поделения“ се показват поделенията, от които да избираме. При маркиране на поделение в долната таблица със списък на лицата се показват само тези, които са назначени в това поделение. Ако маркираме опцията „Избери всички“, се маркират всички лица от това поделение.

Възможно е също и индивидуално маркиране на лица с мишката, като на екрана те се показват като избрани в друг цвят. Могат да се избират повече лица, като се използват клавишите Ctrl и Shift.

Груповото добавяне или изтриване на перо става, след като маркираме лицата, и натиснем бутон „Добави за всички избрани лица“. При добавянето програмата проверява дали във фиша на конкретното лице вече не е добавено такова перо. Лицата, за които перото би се дублирало, се пропускат при обработката. В този случай параметрите на вече попълненото в данните на лицето перо не се променят.

След края на операцията на екрана се показва прозорец със списък на лицата, за които е изпълнено добавянето на перо.

Можем да изтриваме от добавените пера на лицата с бутона „Изтрий за всички избрани лица“. С него се работи по същия начин, като в този случай се проверява дали лицето наистина има в данните такова перо. При изтриването се проверява само за наличие на такова перо, а параметрите му в данните на лицето нямат значение. 

След края на операцията по изтриването на разплащателни пера аналогично се показва списък на лицата, за които изпълнена тази операция.

Демонстрациите на всички продукти от серията „Бизнес навигатор“ са безплатни.
Поддръжката е осигурена в цялата страна.
Безплатна демонстрационна версия в интернет http://www.cfinance.bg/download/downzapl.html.