Expo World

Целият свят в едно изложение

Втора международна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“

С доклади във форума участват над 50 участници от България, Казахстан, Русия, Румъния, Полша и САЩ

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив отваря врати за традиционната вече Втора международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“. Конференцията се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на науката и образованието, договор № КП-06-МНФ/23 от 16.07.2019 г. с ръководител проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак и координатори д-р Весела Казашка и д-р Васил Колев.

 

Конференцията ще се проведе от  24 до  26 октомври 2019 г. в град Пловдив на територията на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство.

 

Реализирането  на този форум е в резултат на обединение на силите на български и чуждестранни учени в областта на музиката, хореографията, изобразителното изкуство и педагогиката. Целта на Втората международната научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“ е да утвърди създаденото вече  пространство, в което академизмът е водещ в споделянето на изследвания, опит и предизвикателства както пред научната общност, така и пред всички, които работят в областта на изкуствата в България и чужбина. Тази година цел на организаторите е да надградят и развият конференцията чрез участието на нови партньори и съмишленици, чрез провеждане на кръгла маса на студентските съвети на четири от висшите училища в града – Университета по хранителни технологии, Аграрен университет, Медицински университет и студентски съвет при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”. Участието на новото поколение и предаването на знания и умения е сред приоритетите на организаторите.

 

Домакин на конференцията е проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, и гост лектори:  Ректорът на Музикална академия „Карол Липински“ – Вроцлав, Полша проф. д-р Grzegorz Kurzynski, проф. дпн. Инна Федотенко от Тулския държавен психолого-педагогичеки университет, гр. Тула – Русия и проф. Калин Кирилов алумни за АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”, преподавател във Факултета по музика на Университета в Тоусън, САЩ.

 

До момента има регистрирани над 50 участници с доклади от  шест  държави – България, Казахстан, Русия, Румъния, Полша, САЩ. Географията на участниците в международната научна конференция се разширява и се надяваме тази тенденция да се запази и за следващите издания на конференцията, обясни д-р Казашка.

 

Увереност в полезността на конференцията ни дава участието на утвърдени учени от страната от  Национална музикална академия, Софийския университет,  Великотърновски университет, Пловдивски университет, Нов български университет, Югозападен университет, училища и други организации, докладчици от страна на бизнеса.

 

Активността на младите учени в конференцията ни дава кураж, че научната кариера може да върви ръка за ръка с художествено-творческата дейност, затова превърнахме този форум в традиционен, каза проф. д-р Тони Шекерждиева- Новак.

 

Статиите и докладите, предоставени от участниците в конференцията, ще бъдат рецензирани и отпечатани в сборник, който е включен като издание на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” в база данни на Националния център за информация и документация – НАЦИД.