Expo World

Целият свят в едно изложение

Курсове за обучение по ИСФУ БИЗНЕС НАВИГАТОР м. ноември – м. декември 2019 г.

Курсове по ИСФУ Бизнес Навигатор

Основен курс по ИСФУ Бизнес Навигатор – 6 ч.

 • 04.11.2019 от 09:30 – 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.
 • 18.11.2019 от 09:30 – 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.
 • 02.12.2019 от 09:30 – 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.
 • 16.12.2019 от 09:30 – 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.

Вграден дизайнер на филтри за импорт на данни от външни програми от текстов файл в ИСФУ Бизнес Навигатор – 6 ч.

 • 21.11.2019 от 09:30 – 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.

Курсове по ПП Бизнес Навигатор Заплати

Основен курс начинаещи по ПП Бизнес Навигатор Заплати – 6 ч.

 • 05.11.2019 от 09:30 – 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.
 • 19.11.2019 от 09:30 – 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.
 • 03.12.2019 от 09:30 – 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.
 • 17.12.2019 от 09:30 – 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.

Сумирано отчитане на работното време с ПП Бизнес Навигатор Заплати- 6 ч.

 • 17.12.2019 от 09:30 – 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.
 • 19.11.2019 от 09:30 – 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.

Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД София

Адрес: София, ул. Георги Бенковски №21 ет. 2

Записване на тел. 02-986 77 22; 02-986 01 34; 02-986 01 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32

или на е-mail: kurs@cfinance.bg

Цена за курс 6 часа е 50 € (с включено ДДС)

В цената на закупуване на нов продукт влиза безплатен курс от 6 ч. за ИСФУ Бизнес Навигатор и за БН Заплати. Броят на служителите с безплатен курс е равен на броя на закупените работни места.