Expo World

Целият свят в едно изложение

Български икономически форум 2019

Перспективи пред малкия бизнес – 2020 г.

Българската икономика в края на 2019. Перспективи пред малкия бизнес за 2020 е тамата на Български икономически форум, който ще се проведе на 3.12.2019 г. в Хотел InterContinental Sofia. Форумът е предназначен за собствениците на малък и среден бизнес.

Форматът включва:

Част 1 – дискусия с практична икономическа и конкретна бизнес информация и съвети към собствениците на МСП на леснодостъпен и разбираем език

Част 2 – място за срещи и контакти – „Бързи бизнес срещи“

Модулът Бързи бизнес срещи“  е място, на което желаещите предприемачи могат да осъществяват бизнес-контакти.

Всеки представител на фирма, регистрирал се за този модул до 20.11.2019 г., ще има възможност да се представи в рамките на индивидуални срещи (всяка с времетраене 3 мин.) на всеки от останалите участници (на принципа на Speed Dating). Приемат се по реда на постъпване само по 2 фирми от сектор! Предвидена е точна схема на срещите, която ще  бъде разяснена от организаторите.

Повече подробности  на https://www.befevents.org/

  • програма на Български икономически форум 2019г.
  • формуляр за безплатна регистрация за събитието
  • формуляр за платена регистрация за модул „Бързи бизнес срещи“ – 48 лв.