Expo World

Целият свят в едно изложение

Все повече българи пътуват към Австрия

Най-много посещения в България през ноември 2019 г. са реализирали гражданите от Румъния

Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2019 г. са 438.3 хил.
или с 2.8% над регистрираните през ноември 2018 година
Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Австрия – с 12.6%, Германия – с 11.0%, Турция – с 4.5%, Република Северна Македония – с 3.8%, Сърбия – с 2.4%, Италия – с 1.1%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Руската федерация – с 10.2%, Румъния – с 2.5%, Гърция – с 2.2%, и други, сочат данни на НСИ..

 

В сравнение с ноември 2018 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ – със 7.5%, „служебна“ – с 2.4%, и „други“ – с 0.5%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през ноември 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 45.0%, следвани от тези със служебна цел – 28.2%, и с цел почивка и екскурзия – 26.8%).

 

През ноември 2019 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 127.4 хил., Гърция – 72.2 хил., Румъния – 39.7 хил., Сърбия – 33.9 хил., Германия – 24.3 хил., Република Северна Македония – 21.7 хил., Австрия – 17.2 хил., Италия – 16.0 хил., Обединеното кралство – 13.8 хил., Испания – 10.3 хиляди.

 

През ноември 2019 г. посещенията на чужденци в България са 609.7 хил. (табл. 2 от приложението), или с 6.0% повече в сравнение с ноември 2018 година. Увеличение е регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ – с 9.1%, „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 5.7%, и „служебна“ – с 1.7%. Транзитните преминавания през страната са 27.5% (167.5 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Най-много посещения в България през ноември 2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 128.5 хил., Турция – 109.6 хил., Гърция – 88.7 хил., Сърбия – 53.2 хил., Република Северна Македония – 45.6 хил., Украйна – 18.7 хил., Германия – 16.7 хил., Обединеното кралство – 13.6 хил., Италия – 12.2 хил., Полша – 9.8 хиляди.