Expo World

Целият свят в едно изложение

Министър Ангелкова проведе редица срещи в Брюксел

Туризмът е сред националните приоритети за българската икономика и формира близо 12 на сто от БВП

Туризмът е сред националните приоритети за българската икономика и формира близо 12 на сто от БВП и 11% от заетостта в страната. Той е тясно свързан с развитието на транспортната инфраструктура. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова на среща с еврокомисаря  по транспорта и подпомагащ туризма  Адина Вълян.

Българският министър е на работно посещение в Брюксел. С  подкрепата на премиера Борисов и цялото правителството работим активно за устойчивия растеж на туристическата индустрия и утвърждаването на страната като конкурентна целогодишна дестинация, посочи министър Ангелкова.

За нас е важно не само да привличаме повече туристи, но и те да са от по-висок клас, което означава предлагане на висококачествен продукт, отговарящ на международните изисквания, допълни тя.

Двете събеседнички обсъдиха възможностите за развитие на туризма в ЕС от гледна точка на свързаността, както и статута на дейностите в рамките на Европейския комитет по транспорт и туризъм /TRAN/. Транспортът и инфраструктурата са основополагащи елементи от туристическото развитие, които носят ползи както на гражданите на Европа, така и на туристическата индустрия.

Възможността за осъществяване на устойчив и достъпен транспорт за повече европейски граждани благоприятства развитието на туризма, подчерта министър Ангелкова. Тя изрази увереност, че българският туристически сектор ще бъде подпомогнат от работата на Генералната дирекция за мобилност и транспорт на ЕК.

От създаването на Министерството на туризма в края на 2014 г. са отчетени 31% увеличение на международните туристически визити в България и 34% ръст на приходите от тях. Данните за устойчив тренд продължават и за първите 11 месеца на 2019 г., която бе изключително трудна в международен план, са генерирани над 8,8 млн. чужди туристи, т.е. само 0,02% по-малко от рекордната за българския туризъм 2018 г., стана ясно от думите на министъра.

Туристическата администрация в партньорство с останалите институции, местната власт и бизнеса прави необходимото, за да се създаде оптимална рамка за функциониране на сектора в съответствие с Националната стратегия и план за действие за устойчиво развитие на туризма 2014-2030 г., подчерта министър Ангелкова. Важен акцент в работата на ведомството е привличане на повече инвеститори в сектора. До края на годината ще стартира второто издание на картата на инвестиционните проекти в туризма, която бе започната през 2017 г. В най-големия ни курортен комплекс Слънчев бряг през месец май  2019 г. ще се проведе втората международна конференция за устойчиви инвестиции в туризма, която ще обсъди идеи за сътрудничество  в Югоизточна Европа, анонсира министър Ангелкова.

България има стратегическо местоположение и близост до важни регионални транспортни центрове и това я прави перспективно място за инвестиране. Страната ни участва активно в дейностите по реализацията на Дунавската стратегия на ЕС и заедно с Румъния са координатори по приоритетна ос 3 за насърчаване на културата, туризма и контактите между хората, обобщи министър Ангелкова.

Туризмът е изключително важен генератор на икономически растеж, бе коментирано по време на срещата с еврокомисаря по транспорта Адина Вълян. Туристическият отрасъл създава най-много работни места в ЕС, като по последни данни те възлизат на 27.3 милиона души, ангажирани основно в малки и средни предприятия.  Прекият и непрекият дял на отрасъла в БВП на 28-те страни членки на Съюза е 10.3 %. През 2018 г. туристите в ЕС наброяват 538 млн. души, а приходите от туризъм възлизат на над 400 млрд. евро. Това е катализатор на трансгранично сътрудничество и продуктово развитие. В качествата й на комисар за транспорта и подпомагащ туризма комисар Вълян отчете пряката връзка между двата сектора и се ангажира с активна политика за устойчиво развитие на пътуването в ЕС.

 

 

Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща с Даниел Кайеха, генерален директор на ГД „Околна среда“ към Европейската комисия. Те разговаряха в Брюксел, като дискутираха както актуални теми в двата ресора, така и кръговата икономика. Министър Ангелкова информира, че у нас се работи по инициатива за плажове, свободни от пластмасови отпадъци. Това ще допринесе за екологосъобразното стопанисване на ивиците и за повишаване качеството на един от основните ни продукти – летния морски туризъм, подчерта тя.

Нашата цел е да засилим конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор  в България, като оптимално използваме природните ни ресурси и спазваме политиките и приоритетите на ЕС, каза министър Ангелкова. Тя уточни, че министерството е разработило редица стратегически документи, които да гарантират изпълнението на основните цели за напредък на отрасъла. Министърът запозна събеседника си с положителните резултати на българския туризъм, постигнати през последните години, и подчерта, че секторът е ключов за икономиката ни и приоритетен за българското правителство.

Министър Ангелкова отправи покана към г-н Даниел Кайеха за участие във второто издание на международната конференция за инвестиции, която ще се проведе през месец май в курорта Слънчев бряг. Тазгодишният форум е насочен към насърчаване на възможностите за вложения в устойчив туризъм в Югоизточна Европа и се организира в сътрудничество с д-р Талеб Рифай, генерален секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) (2009-2017).

Българският туризъм става все по-конкурентен заради високото качество на предлаганите услуги и голямото им разнообразие. Изтеклата година бе изпълнена с много предизвикателства и белязана от фалита на най-големия британски туроператор, но въпреки това секторът продължи да дава устойчив принос за икономиката на страната. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова на работна среща в Брюксел с Карлес Мосо, заместник генерален директор на Генерална дирекция „Конкурентоспособност“ в Европейската комисия.

Европа продължава да бъде водеща туристическа дестинация в света, но е необходимо да развиваме постоянно нейния потенциал, подчерта министър Ангелкова.

Двамата събеседници обсъдиха ролята на отрасъла за устойчивото развитие на европейската икономика – туризмът генерира 10.3% от БВП на ЕС и създава над 27 млн. работни места. Коментирана бе и важната роля на новите технологии и дигитализацията за туристическата индустрия. Създадени са изключително полезни приложения за туризъм и те трябва да са в помощ на все повече туристи, търсещи нови обекти и непознати места, отбеляза министър Ангелкова.

Тя се спря подробно на обявения през миналата седмица от министерството Механизъм за насърчаване на организирания туризъм чрез реклама. Целта е запазване и разширяване на позицията на България като търсена дестинация чрез повишаване ефективността на маркетинговите дейности и стимулиране на директните продажби на туристически пакети. Целеви пазари по проекта са Русия, Великобритания, Германия, Полша, Унгария, Чехия и Словакия, а бюджетът му – 15 млн. лв. с ДДС. Резултатите ще се отчитат на база  реализирани нощувки в местата за настаняване, включени в Единната система за туристическа информация, която институцията въведе.

Г-н Мосо поздрави министъра за механизма и заяви готовност за съдействие при реализацията на други подобни инициативи.